Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Aktualizacje automatyczne — FAQ


warning

Dodatkowe informacje na temat aktualizacji ESET Endpoint Security znajdziesz w następującym artykule bazy wiedzy ESET:

Czy komputery będą aktualizowane automatycznie? Czy aktualizacja jest pobierana przed ponownym uruchomieniem, czy po nim?

Aktualizacja pobierana jest przed ponownym uruchomieniem i zaktualizowane pliki również są przygotowywane na tym etapie. Po ponownym uruchomieniu zaktualizowane pliki nadal są przygotowywane do użycia, a aktualnie zainstalowana wersja zapewnia nieprzerwaną ochronę. Zmiany zostaną zastosowane po następnym uruchomieniu produktu ESET Endpoint Security.

Mam około 3000 komputerów. Czy wszystkie komputery będą pobierać aktualizacje w tym samym czasie? Czy mogę korzystać z serwera proxy do aktualizacji automatycznych na tak wielu komputerach?

ESET oferuje narzędzie Mirror Tool i rozwiązania proxy dla większych sieci, więc aktualizacje są pobierane z Internetu tylko raz, a następnie dystrybuowane lokalnie. Aktualizacje są mniejsze, zwykle 5–10 MB, a program ESET ograniczy dostępność aktualizacji w ciągu pierwszych kilku tygodni. W związku z tym nie wszyscy klienci rozpoczną pobieranie jednocześnie po bezpośrednim połączeniu z serwerami ESET.

Czy mogę zdecydować, ile lub które komputery zostaną zaktualizowane automatycznie? Nie chcę pobierać aktualizacji na więcej niż dziesięć komputerów na godzinę lub chcę zaktualizować tylko dziesięć komputerów na raz, a inne komputery po kilku dniach.

Środowiska zarządzane działają według zasady automatycznej aktualizacji, zgodnie z którą można określić najnowszą żądaną wersję. Obsługiwane są również symbole wieloznaczne (na przykład 9.0.2032.*). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rozdziałem Automatyczne aktualizacje w pomocy online dla ESET PROTECT lub ESET PROTECT Cloud. Niestety, obecnie nie są dostępne żadne inne opcje ograniczania automatycznych aktualizacji. Można przypisać wiele polityk dla wielu grup.

Czy aktualizacje automatyczne są konfigurowane tylko na podstawie polityki? Czy mogę wyłączyć politykę, jeśli nie chcę, aby produkt ESET był aktualizowany?

Jeśli istnieje poprawka zabezpieczeń i stabilności dla produktu ESET Endpoint, produkt zostanie zaktualizowany nawet po wyłączeniu automatycznych aktualizacji, zgodnie z warunkami określonymi w odpowiedniej umowie licencyjnej użytkownika końcowego. Firma ESET używa poprawek zabezpieczeń i stabilności w celu rozwiązania krytycznych problemów oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i stabilności produktu ESET.

Zasady automatycznej aktualizacji można przypisać do dowolnej grupy punktów końcowych, niezależnie od ich bieżącej konfiguracji w zakresie aktualizacji automatycznej. W środowiskach niezarządzanych użytkownik może lokalnie skonfigurować aktualizacje automatyczne na ekranie Ustawienia zaawansowane produktu ESET dla punktów końcowych.

Co zrobić, jeśli skonfiguruję politykę tak, aby używana była najwcześniejsza dostępna wersja? Czy nawet w takim przypadku ESET zaktualizuje moje produkty?

Poprawki i poprawki krytyczne (aktualizacje zabezpieczeń i stabilności) to nieco inne kategorie aktualizacji. Zwykłe poprawki przypisywane są do aktualizacji automatycznych ze standardowym priorytetem po zaakceptowaniu ustawień użytkownika. Poprawki krytyczne są priorytetowe, niezależnie od ustawień użytkownika.

Jak będą działać aktualizacje w scenariuszach offline? Kiedy użytkownicy korzystają z repozytorium offline?

Repozytorium offline również zawiera pliki .dup i .fup. Należy pobrać sekcję repozytorium za pomocą narzędzia Mirror Tool, a nie aktualizować moduł. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy zapoznać się z tematem Repozytorium offline w Pomocy online dotyczącej ESET PROTECT.

Skąd produkty ESET wiedzą, że wymagana jest aktualizacja? Z repozytorium? Czy dane są wysyłane na serwery? Jeśli firma ESET planuje przeprowadzić aktualizację miesiąc po wydaniu wersji, czy serwery ESET mogą obsłużyć wydanie ogólnoświatowe?

Produkty ESET pobierają aktualizacje automatyczne z repozytorium. Serwery są na to gotowe, ponieważ aktualizacje krytyczne mają tylko kilka KB. Dla aktualizacji krytycznych nie będą miały zastosowania ograniczania przepustowości serwerów repozytoriów. Istnieje jednak opcja włączenia ograniczania przepustowości na serwerach, jeśli aktualizacje automatyczne są większe. W poniższej tabeli można zobaczyć przykład rozmiarów poprawek w przypadku zróżnicowanej aktualizacji automatycznej:

Poprzednia wersja

Nowa wersja

Rozmiar

9.0.2032.2

9.0.2032.6

420 KB

8.1.2037.2

9.0.2032.2

6.5 MB

8.0.2028.0

9.0.2032.2

11.5 MB

Jeśli zróżnicowana aktualizacja automatyczna nie powiedzie się, produkt ESET może zainicjować pełną aktualizację. Nadal jest to aktualizacja automatyczna z gwarancją funkcjonalności, ale zamiast pliku .dup zostanie pobrany plik .fup, który ma większy rozmiar. Dla wersji 9.0.2032.2 jest to 27 MB. Jednak taki scenariusz rzadko się zdarza.

Czy aktualizacja programu ESET Endpoint Security zostanie wydana z ograniczaniem przepustowości? Jeśli, jak długo aktualizacja jest ograniczana po wydaniu?

ESET ogranicza aktualizacje przez pierwsze kilka tygodni po wydaniu nowej wersji, aby zmniejszyć obciążenie naszych serwerów i równomiernie rozdzielić nową wersję.

Automatyczne aktualizacje staną się jedną z podstawowych metod uaktualniania. Jak to będzie działać?

Firma ESET dąży do tego, aby jak najwięcej klientów korzystało z automatycznych aktualizacji. Dostępność wielu wcześniejszych wersji produktów jest trudna do obsługi. Funkcja automatycznych aktualizacji działa w prosty sposób – pliki .dup są pobierane podczas pierwszego sprawdzania aktualizacji modułu. Podczas procedury aktualizacji produkt jest w pełni funkcjonalny i zapewnia komputerowi ochronę. Nowa wersja jest aktywowana po ponownym uruchomieniu. W programie ESET PROTECT(po stronie serwera) można użyć polityki, aby określić najnowszą wersję, do której chcesz zaktualizować program, lub użyć symboli wieloznacznych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rozdziałem Automatyczne aktualizacje w pomocy online dla ESET PROTECT lub ESET PROTECT Cloud.

Czy to prawda, że aktualizacje automatyczne działają na zasadzie 1/10? Aktualnie korzystam z programu ESET Endpoint Security 8.0.2028.1. Jeśli uruchomiono aktualizację automatyczną, do jakiej wersji zostanie zaktualizowane oprogramowanie?

Aktualizowanie produktów za pomocą aktualizacji automatycznych może być opóźnione z powodu ograniczania przepustowości serwerów repozytorium. Jeśli aktualizacja produktu zostanie wydana z ograniczaniem przepustowości, może nie zostać natychmiastowo wykryta podczas sprawdzania aktualizacji automatycznej. Jeśli aktualizacja zostanie uznana za bezpieczną i stabilną, ograniczanie przepustowości może zostać zmniejszone lub całkowicie usunięte, tak aby wszyscy pozostali klienci mogli pobrać aktualizację.

Ograniczanie przepustowości to procedura, której czas różni się w zależności od aktualizacji. Zależy od tego, ilu klientów wymaga aktualizacji, jaki jest ruch na naszych serwerach oraz od innych czynników. Procedura ta stale ewoluuje, a zmiany wprowadzane są przez cały czas.

Kiedy rozpocznie się procedura automatycznej aktualizacji, jeśli uruchomię komputer o 8:45 i wyłączę go o 17:00?

Aktualizacje automatyczne zostaną uruchomione podczas następnej udanej zaplanowanej aktualizacji modułu, co najwyżej raz na 24 godziny.

Kiedy aktualizacja zostanie ponownie uruchomiona, jeśli komputer wyłączy się podczas automatycznego pobierania aktualizacji?

Aktualizacja zostanie uruchomiona w następnym zaplanowanym oknie aktualizacji. Stosowany jest solidny mechanizm zabezpieczenia przed awariami dla procedury aktualizacji automatycznej (dawniej uPCU). Po pobraniu aktualizacji i ponownym uruchomieniu komputera zaktualizowane pliki nadal są przygotowywane do użycia, a aktualnie zainstalowana wersja zapewnia nieprzerwaną ochronę. Zmiany zostaną zastosowane po następnym uruchomieniu produktu ESET dla punktów końcowych.

Czy mogę natychmiast uruchomić aktualizacje automatyczne, a nie czekać na regularne połączenie co 24 godziny? Czy istnieje inny sposób uruchomienia opcji Sprawdź dostępność aktualizacji?

Procedurę automatycznej aktualizacji można uruchomić ręcznie tylko wtedy, gdy otworzysz główne okno programu i klikniesz Aktualizacja > Sprawdź aktualizacje. Wszystkie inne sposoby uruchamiania aktualizacji modułów odzwierciedlają zasady 24-godzinnego harmonogramu automatycznych aktualizacji. W tej chwili nie możesz zdalnie rozpocząć pobierania automatycznej aktualizacji. Dodamy tę funkcję w przyszłości.