Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Aktualizowanie programu ESET Endpoint Security

Aktualizowanie programu ESET Endpoint Security może się odbywać ręcznie lub automatycznie. Aby uruchomić proces aktualizacji, kliknij przycisk Aktualizuj w głównym oknie programu, a następnie kliknij pozycję Sprawdź dostępne aktualizacje.

W ramach domyślnych ustawień instalacji jest tworzone zadanie aktualizacji automatycznej wykonywane co godzinę. Aby zmienić interwał, przejdź do sekcji Narzędzia > Harmonogram.