Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Aktywacja produktu

Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony monit o aktywowanie produktu.

Istnieje kilka metod aktywacji produktu. Dostępność danego scenariusza w oknie aktywacji zależy od kraju oraz sposobu dystrybucji (strona internetowa firmy ESET, instalator typu .msi lub .exe itd.).

Możesz aktywować produkt ESET Endpoint Security w głównym oknie programu > Pomoc i obsługa > Aktywuj produkt lub Stan ochrony > Aktywuj produkt.

Aktywacji programu ESET Endpoint Security można dokonać przy użyciu dowolnej z poniższych metod:

  • Użyj zakupionego klucza licencyjnego— niepowtarzalny ciąg znaków w formacie XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX służący do identyfikacji właściciela licencji oraz do aktywowania licencji.
  • ESET HUBKonto ESET HUB, które trzeba utworzyć. ESET HUB jest centralną bramą do ujednoliconej platformy zabezpieczeń ESET PROTECT. Zapewnia scentralizowane zarządzanie tożsamością, subskrypcjami i użytkownikami dla wszystkich modułów platformy ESET. Za pomocą tej opcji można aktywować ESET Endpoint Security również ze starszymi narzędziami do zarządzania licencjami: ESET Business Account lub ESET MSP Administrator.
  • Licencja offline — automatycznie generowany plik, który zostanie przeniesiony do produktu ESET w celu przekazania informacji dotyczących licencji. Jeśli w ramach licencji możliwe jest pobranie pliku licencji offline (.lf), ten plik może zostać użyty do przeprowadzenia aktywacji w trybie offline. Liczba licencji offline zostanie odjęta od ogólnej liczby dostępnych licencji. Szczegółowe informacje na temat tworzenia pliku offline można znaleźć w Podręczniku użytkownika programu ESET Business Account.

Jeśli komputer należy do sieci zarządzanej, należy kliknąć opcję Aktywuj później, by administrator przeprowadził zdalną aktywację przy użyciu narzędzia ESET PROTECT. Z tej opcji można również skorzystać w celu aktywowania klienta w późniejszym czasie.

Jeśli znasz nazwę użytkownika i hasło używane do aktywacji wcześniejszych produktów ESET, przekonwertuj starsze poświadczenia na klucz licencyjny.

Licencję produktu można zmienić w dowolnym momencie w oknie głównym programu > Pomoc i obsługa > Zmień licencję. Zostanie wyświetlony identyfikator licencji publicznej używany do identyfikowania licencji przez dział pomocy technicznej firmy ESET.


note

Program ESET PROTECT umożliwia aktywowanie komputerów klienckich w trybie dyskretnym przy użyciu licencji udostępnionych przez administratora. Instrukcje można znaleźć w Pomocy online dotyczącej ESET PROTECT.

MONITOR_RED Aktywacja produktu nie powiodła się?