Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wprowadzanie klucza licencyjnego podczas aktywacji

Aktualizacje automatyczne są ważnym elementem zabezpieczeń. Program ESET Endpoint Security będzie pobierać aktualizacje dopiero po aktywowaniu go przy użyciu klucza licencyjnego.

Jeśli klucz licencyjny nie został wprowadzony po zainstalowaniu programu, produkt nie zostanie aktywowany. Licencję można zmienić w oknie głównym programu. W tym celu kliknij kolejno pozycje Pomoc i obsługa > Aktywuj licencję i wprowadź dane licencyjne otrzymane razem z produktem zabezpieczającym firmy ESET w oknie aktywacji produktu.

Należy dokładnie wprowadzić klucz licencyjny:

  • Klucz licencyjny to niepowtarzalny ciąg znaków w formacie XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX służący do identyfikacji właściciela licencji oraz do aktywowania licencji.

Aby zapewnić dokładność, zalecamy skopiowanie klucza licencyjnego z wiadomości e-mail dotyczącej rejestracji i wklejenie go.