ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Uživatelé

Centrální entitou, kterou ESET Cloud Office Security chrání, je uživatelský účet. Dvojklikem na uživatele si zobrazíte užitečné informace – celkový přehled, nastavení definované politikami, seznam politik aplikovaných na uživatele, stejně tak detekce v rámci Gmail, Google Drive, Exchange Online a OneDrive. Můžete si v této části rovněž vybrat, které uživatele chcete nebo nechcete chránit. Uživatelé jsou řazeni do skupin, kdy každá skupina představuje Microsoft 365 tenant, ve kterém se uživatelé nacházejí. Pro rychlejší vyhledání konkrétního uživatele v dané skupině můžete použít pokročilé možnosti filtrování, v rámci kterého můžete definovat více kritérií.


note

V ESET Cloud Office Security konzoli se ve výchozím nastavení nezobrazují uživatelé bez přiřazené Microsoft 365 licence. To platí rovněž pro nelicencované sdílené poštovní schránky.

Pro zobrazení všech uživatelů ze svého Office 365 prostředí přejděte do sekce Nastavení a deaktivujte možnost Licencovaní uživatelé služby Microsoft 365.

Stav ochrany:

Stav

Popis

icon_user_status_unprotected Nechráněno

Uživatel, který není chráněn.

autoprotected Automaticky chráněno

Ochrana uživatele je zajištěna prostřednictvím automatické ochrany.

icon_user_status_pending Čekám

Přechodný stav, který nastane při inicializaci ochrany uživatele. Po dokončení konfigurace ochrany se stav změní na Chráněno.

icon_user_status_protected Chráněno

Poštovní schránka uživatele a/nebo OneDrive je chráněn prostřednictvím výchozí nebo vlastní politiky.

icon_user_status_warning Varování

Uživateli se nepodařilo inicializovat ochranu. Chyba se může týkat některého ze zdrojů, poštovní schránky nebo OneDrive. Pravděpodobně není pro uživatele dostupný ani jeden z prostředků. Ujistěte se, zda má uživatel přiřazenou platnou Microsoft 365 licenci.

Pro zobrazení uživatele z konkrétního tenantu nebo skupiny použijte stromovou strukturu. Všechny uživatel ze všech tenantů a skupin si zobrazíte po vybrání nejnadřazenější skupiny Všichni.

Pro zobrazení detailních informací klikněte dvakrát na uživatele nebo ikonu icon_contextmenu_b_tiny a z kontextového menu vyberte požadovanou akci (Zobrazit detaily, Chránit, Zrušit ochranu). Po kliknutí na uživatele a vybrání možnosti Zobrazit detaily se zobrazí dialogové okno, které je rozděleno do čtyř částí:

Akce

Použití

Představení

V této části naleznete nezbytné informace o uživateli načteném z Microsoft 365 (e-mail, skupina, pozice, atp.). Dále je zde zobrazen aktuální stav ochrany poštovní schránky a OneDrive.

Konfigurace

V této části naleznete v režimu pouze pro čtení seznam Nastavení a přiřazených Politik. Zobrazení konfigurace nebo seznamu přiřazených politik si přepnete pomocí odpovídajících záložek. Z této části nemůžete uživateli modifikovat Nastavení nebo ovlivnit seznam aplikovaných politik. Změny je nutné provádět v sekci Politiky.

Detekce

V této části naleznete seznam všech zachycených detekcí pro daný uživatelský účet (Gmail, Disk Google, Exchange Online nebo OneDrive).

Karanténa

V této části naleznete všechny zprávy a soubory daného uživatele umístěné v karanténě. Nad objekty umístěnými v karanténě můžete provést následující akce: Doručit, Stáhnout nebo Odstranit.

Uživatele můžete najít a filtrovat je podle několika kritérií. Klikněte na Přidat filtr, z rozbalovacího menu vyberte požadovaný typ filtru a následně zadejte řetězec, podle kterého chcete vyhledávat (případně přidejte další kritérium):

Přidat filtr

Použití

Stav ochrany

K dispozici máte následující možnosti: Chráněno, Varování, Čekám.

Automaticky chráněno

Po vybrání této možnosti se zobrazí pouze seznam uživatelů, kteří jsou chráněni prostřednictvím automatické ochrany.

Název

Zadejte platné uživatelské jméno.

Zprávy

Zadejte platnou e-mailovou adresu uživatele.

Typ

Vyberte typ uživatele (Neznámý, Uživatel, Spojený, Sdílená poštovní schránka, Místnost, Zařízení, Ostatní).

arrow_up_businessJak ochránit uživatele
arrow_up_businessJak zrušit ochranu uživatelů