ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Detekce

V této části naleznete seznam všech detekovaných objektů produktem ESET Cloud Office Security. Pomocí karet můžete přepínat mezi službami Gmail, Disk Google, Exchange Online, OneDrive, Skupiny týmů a SharePoint weby. Například detekce objevené v nahraných souborech ve Skupině týmu se zobrazí na záložce Skupiny týmu.

Kliknutím na ikonu icon_expand_b_tiny se v postranním panelu zobrazí data související s daným záznamem (detekcí). Pro zobrazení detailních informací klikněte na ikonu icon_contextmenu_b_tiny a z kontextového menu vyberte možnost Zobrazit detaily.

Pro zobrazení detekcí z konkrétního tenantu nebo skupiny použijte stromovou strukturu. Všechny detekce ze všech tenantů a skupin si zobrazíte po vybrání nejnadřazenější skupiny Všichni. Pro rychlejší vyhledání konkrétní detekce můžete použít pokročilé možnosti filtrování, v rámci kterého můžete definovat více kritérií. Klikněte na Přidat filtr, z rozbalovacího menu vyberte požadovaný typ filtru a následně zadejte řetězec, podle kterého chcete vyhledávat (případně přidejte další kritérium):

Přidat filtr

Použití

Výskyt od

Zadejte počáteční datum.

Výskyt do

Zadejte koncové datum.

Předmět

Aplikuje se na zprávu jejíž předmět (ne)obsahuje konkrétní řetězec nebo (ne)vyhovuje zadanému regulárnímu výrazu.

ID zprávy

Zprávy můžete vyhledávat pohodlně dle jejich identifikátoru. To oceníte především při prohledávání protokolů obsahující velké množství záznamů, případně nalezení všech pokusů o doručení zprávy.

Od

Pomocí této možnosti vyfiltrujete zprávy od konkrétního odesílatele.

Komu

Pomocí této možnosti vyfiltrujete zprávy určené konkrétnímu příjemci.

Poštovní schránka

Aplikuje se na zprávy uložené v konkrétní poštovní schránce.

Výsledek kontroly

Vyberte si jednu z možností: Malware, icon_edtd Malware (detekoval ESET LiveGuard Advanced), Phishing nebo Spam.

Akce

Vyberte jednu z dostupných akcí.

Tým

Zadejte platný název týmu.

Lokalita

Zadejte platný název lokality.

Objekt

Zadejte platné jméno objektu.

Detekce

Zadejte platný název detekce.

Kontrolní součet

Zadejte platný kontrolní součet detekce.

Jednotka

Filtrování souborů podle služby Disk Google nebo OneDrive.

Po kliknutí na ikonu icon_contextmenu_b_tiny se v kontextovém menu zobrazí možnost Odstranit ze seznamu důvěryhodných v případě, kdy jste v minulosti podobný objekt již stejnému uživateli z Karantény doručili. Pomocí této možnosti odstraníte soubor ze seznamu důvěryhodných. To znamená, že tyto soubory budou v budoucnu přesunuty do karantény.


note

Detekce jsou uchovávány 90 dní. Záznamy starší než 90 dní budou trvale odstraněny.

Jak nahlásit false positive (FP) / false negative (FN)

FP a FN detekce nevyžádané pošty, phishingu nebo malwaru můžete odeslat ručně do laboratoří ESET k bližší analýze. Níže uvádíme e-mailové adresy, na které můžete zasílat vzorky:

Spam – v případě chybně označených zpráv jako SPAM zašlete originální zprávu jako přílohu ve formátu .eml nebo .msg na adresu nospam_ecos@eset.com. Opačně, zprávy které považujete za spam zasílejte na adresu spam_ecos@eset.com.

Phishing – pro nahlášení chybně označené nebo neoznačené zprávy jako phishing, zašlete nový e-mail na adresu samples@eset.com, kdy do předmětu uveďte 'phishing email' a jako přílohu připojte původní zprávu ve formátu .eml nebo .msg.

Malware – pro nahlášení chybně označeného nebo neoznačeného souboru jako malware, zašlete nový e-mail na adresu samples@eset.com, kdy do předmětu uveďte 'False positive' nebo 'Suspected infection' a jako přílohu připojte komprimovaný soubor ve formátu .zip nebo .rar.