ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Karanténa

Karanténa představuje rozhraní pro snadnou správu objektů (e-mailů a souborů), které do ní přesunul produkt ESET Cloud Office Security. Pomocí karet můžete přepínat mezi službami Gmail, Disk Google, Exchange Online, OneDrive, Skupiny týmů a SharePoint weby. U každého objektu jsou k dispozici detailní informace.

Kliknutím na ikonu icon_expand_b_tiny se v postranním panelu zobrazí data související s daným objektem. Pro zobrazení detailních informací klikněte na ikonu icon_contextmenu_b_tiny a z kontextového menu vyberte možnost Zobrazit detaily.

Pro zobrazení detekcí z konkrétního tenantu nebo skupiny použijte stromovou strukturu. Všechny detekce ze všech tenantů a skupin si zobrazíte po vybrání nejnadřazenější skupiny Všichni.

Zprávu nebo soubor umístěný v karanténě si můžete prozkoumat a následně provést požadovanou akci (Odstranit nebo Doručit). Rovněž si můžete originální soubor Stáhnout, případně v heslem chráněném archivu ve formátu .zip.


note

Pokud detekci vyhodnotíte jako neškodnou (falešný poplach), můžete daný soubor z karantény doručit uživateli. Doručený soubor bude automaticky přidán na seznam důvěryhodných na základě kontrolního součtu. Všechny další výskyty stejného souboru u stejného uživatele nebudou zaznamenány jako podezřelé a soubor nebude přesunut do karantény. Automatický seznam důvěryhodných souborů je individuální pro každého uživatele. Výskyt stejného souboru u jiných uživatelů bude zaznamenán jako podezřelý a soubor bude přesunut do karantény.

Pro odstranění souboru ze seznam důvěryhodných detekcí využijte možnost Odstranit ze seznamu důvěryhodných.

Po kliknutí na ikonu icon_contextmenu_b_tiny máte k dispozici následující akce:

Akce

Použití

Zobrazit detaily

Kliknutím zobrazíte detailní informace o zprávě uložené v karanténě.

Doručit (e-maily nebo soubory)

Kliknutím zašlete původním příjemcům oznámení z karantény a původní zpráva bude přiložena jako příloha nového e-mailu. V případě OneDrive objektu bude soubor nahrán do jeho původního umístění. V případě souboru ze Skupiny týmu nebo SharePoint webu se soubor objeví zpět ve svém původním umístění. Doručený soubor bude automaticky přidán na seznam důvěryhodných na základě kontrolního součtu. Tím se zabrání jeho opětovnému přesunutí do karantény.

Odstranit

Pomocí této možnosti odstraníte objekt z karantény.

Stáhnout originální soubor

Kliknutím stáhnete původní soubor v nechráněné podobě.

Stáhnout heslem chráněný archiv

Kliknutím stáhnete původní soubor v archivu opatřeném heslem.

Odeslat vzorek

Prostřednictvím tohoto dialogového okna můžete zaslat podezřelý soubor nebo spam k analýze do společnosti ESET. Pomocí rozbalovacího menu Důvod odesílání vyberte vyhovující možnost.

Pro rychlejší vyhledání konkrétního objektu v karanténě můžete použít pokročilé možnosti filtrování, v rámci kterého můžete definovat více kritérií. Klikněte na Přidat filtr, z rozbalovacího menu vyberte požadovaný typ filtru a následně zadejte řetězec, podle kterého chcete vyhledávat (případně přidejte další kritérium):

Přidat filtr

Použití

Výskyt od

Zadejte počáteční datum.

Výskyt do

Zadejte koncové datum.

Předmět

Aplikuje se na zprávu jejíž předmět (ne)obsahuje konkrétní řetězec nebo (ne)vyhovuje zadanému regulárnímu výrazu.

ID zprávy

Zprávy můžete vyhledávat pohodlně dle jejich identifikátoru. To oceníte především při prohledávání protokolů obsahující velké množství záznamů, případně nalezení všech pokusů o doručení zprávy.

Od

Pomocí této možnosti vyfiltrujete zprávy od konkrétního odesílatele.

Komu

Pomocí této možnosti vyfiltrujete zprávy určené konkrétnímu příjemci.

Poštovní schránka

Aplikuje se na zprávy uložené v konkrétní poštovní schránce.

Výsledek kontroly

Vyberte si jednu z možností: Malware, icon_edtd Malware (detekoval ESET LiveGuard Advanced), Phishing nebo Spam.

Tým

Zadejte platný název týmu.

Objekt

Zadejte platné jméno objektu.

Lokalita

Zadejte platný název lokality.

Jednotka

Filtrování souborů podle služby Disk Google nebo OneDrive.


note

Objekty v karanténě se archivují po dobu 30 dní. Objekty starší než 30 dní budou z karantény trvale odstraněny.