ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Protokoly kontroly

V protokolech naleznete zaznamenány výsledky všechny zkontrolovaných objektů produktem ESET Cloud Office Security. Protokoly jsou podobné detekcím, ale navíc mohou obsahovat informace o čistých objektech (pokud je v politice zapnutá možnost Zapisovat všechny objekty do protokolu). Prostřednictvím záložek si můžete přepnout zobrazení dat z Gmail, Google Drive, Exchange Online, OneDrive, Skupin týmů, SharePoint webů a Odeslané soubory. O každé detekci můžete najít značné množství informací. V přehledu Odeslané soubory jsou uvedeny objekty zaslané k analýze do ESET LiveGuard Advanced.

Kliknutím na ikonu icon_expand_b_tiny se v postranním panelu zobrazí data související s daným záznamem. Chcete-li získat podrobnější informace, klikněte na ikonu se třemi tečkami icon_contextmenu_b_tiny a vyberte možnost Zobrazit detaily.

Pro zobrazení záznamů z konkrétního tenantu nebo skupiny použijte stromovou strukturu. Všechny detekce ze všech tenantů a skupin si zobrazíte po vybrání nejnadřazenější skupiny Všichni.


note

Pokud je výsledek kontroly Nezkontrolováno, důvodů může být mnoho. Pro více informací přejděte do kapitoly Omezení.

Po kliknutí na ikonu ozubeného kolečka gear v pravém horním rohu můžete v kontextovém menu zvolit, že chcete data z tabulky Exportovat do CSV. Výsledný soubor ve formátu CSV můžete použít v jiné aplikaci.

Pro rychlejší vyhledání konkrétního záznamu v protokolu můžete použít pokročilé možnosti filtrování, v rámci kterého můžete definovat více kritérií. Klikněte na Přidat filtr, z rozbalovacího menu vyberte požadovaný typ filtru a následně zadejte řetězec, podle kterého chcete vyhledávat (případně přidejte další kritérium):

Přidat filtr

Použití

Výskyt od

Zadejte počáteční datum.

Výskyt do

Zadejte koncové datum.

Zdroj dat

Vyberte si jednu z možností: Exchange Online, OneDrive, Skupin týmů nebo SharePoint weby.

Poštovní schránka

Aplikuje se na zprávy uložené v konkrétní poštovní schránce.

Od

Pomocí této možnosti vyfiltrujete zprávy od konkrétního odesílatele.

Komu

Pomocí této možnosti vyfiltrujete zprávy určené konkrétnímu příjemci.

Předmět

Platí pro zprávy, které v předmětu obsahují/neobsahují daný řetězec.

ID zprávy

Zprávy můžete vyhledávat pohodlně dle jejich identifikátoru. To oceníte především při prohledávání protokolů obsahující velké množství záznamů, případně nalezení všech pokusů o doručení zprávy.

Výsledek kontroly

Vyberte si jednu z možností: Malware, icon_edtd Malware (detekovaný ESET LiveGuard Advanced), Phishing, Spam, Čistý, Nezkontrolováno, Chyba nebo Deaktivováno.

Akce

Vyberte jednu z dostupných akcí.

Jednotka

Filtrování souborů podle služby Disk Google nebo OneDrive.

Vlastníci

Zadejte platné jméno vlastníka.

Objekt

Zadejte platné jméno objektu.

Detekce

Zadejte platný název detekce.

Kontrolní součet

Zadejte platný kontrolní součet detekce.

Tým

Zadejte platný název týmu.

Lokalita

Zadejte platný název lokality.


note

Záznamy protokolů se uchovávají po dobu 90 dnů. Záznamy starší než 90 dní budou trvale odstraněny. Pokud máte v politice aktivní možnost Zapisovat všechny objekty do protokolu, informace o zkontrolovaných čistých objektech se uchovávají 3 dny. Záznamy týkající se čistých souborů starší než tři dny budou trvale odstraněny.