ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Přehledy

V přehledech naleznete statistické informace o fungování ochrany, kterou zajišťuje produkt ESET Cloud Office Security. K dispozici máte dva typy přehledů: statistické a přehledy o karanténě zpráv.

Pod statistickými informacemi z Gmail, Google Drive, Exchange Online, OneDrive, Skupin týmů a SharePoint webů si představte počet zkontrolovaných e-mailů a detekovaného malware, phishingu a nevyžádané pošty za určité období. Přehledy si můžete kdykoli vygenerovat a stáhnout ve formátu PDF nebo CSV, případně si naplánovat jejich zasílání na e-mail. Pokud si jako výstupní formát vyberete PDF, data budou zobrazena v grafu ukazujícím průměr v dlouhodobém měřítku, což je užitečné pro srovnání a sledování vývoje trendu. Dále budete mít k dispozici rovněž statistiky pro nejčastější příjemce malware, phishingu a nevyžádané pošty.

Přehled týkající se karantény zpráv obsahuje seznam nových objektů umístěných v karanténě. Přehledy jsou zasílány definovaných příjemcům na e-mail. Pokud příjemce nevyžádanou poštu umístěnou v karanténě za bezpečnou nebo legitimní, může kliknutím na odkaz zprávu Doručit. Tato akce platí pouze v případě nevyžádané pošty, ostatní typy objektů v karanténě není možné doručit.

Statistiky si můžete nechat zasílat e-mailem, a pro jejich zobrazení tak nebude nutné otevírat ESET Cloud Office Security konzoli. Naplánovat je totiž možné jejich pravidelné generování a zasílání na vámi definované e-mailové adresy. Samozřejmě si statistiky můžete kdykoli vygenerovat a stáhnout do svého počítače přímo z ESET Cloud Office Security konzole. Pro vygenerování přehledu si vyberte existující šablonu přehledu a klikněte na tlačítko Vygenerovat a stáhnout. Stejnou akci můžete provést rovněž prostřednictvím kontextového menu. Kdykoli si můžete vytvořit novou šablonu přehledu s vámi preferovaným nastavením.

arrow_down_businessNový přehled
arrow_down_businessZdroj dat
arrow_down_businessMožnosti

Po kliknutí na ikonu icon_contextmenu_b_tiny máte k dispozici následující akce:

Akce

Použití

Zobrazit detaily

Kliknutím si zobrazíte detailní informace o šabloně přehledu.

Vygenerovat a stáhnout

Klikněte na Vygenerovat a stáhnout a vyberte formát PDF nebo CSV. PDF formátu obsahuje data zobrazená v grafech. CSV je vhodný jako nezpracovaná data. Výběrem nastavení přehledu ovlivníte způsob a množství sesbíraných dat. Pokud si vyberte jako zdroj Exchange Online, OneDrive, Skupiny týmu nebo SharePoint weby, bude výstupem ZIP archiv obsahující přehledy ve formátu PDF nebo CSV.

Změnit

Kliknutím upravíte šablonu přehledu.

Odstranit

Kliknutím odstraníte vybranou šablonu přehledu.

Pro filtrování klikněte na Přidat filtr, z rozbalovacího menu vyberte požadovaný typ filtru a následně zadejte řetězec, podle kterého chcete vyhledávat (případně přidejte další kritérium):

Přidat filtr

Použití

Název

Zadejte část nebo celý název přehledu.

Naplánované

K dispozici máte tyto možnosti: Nenaplánováno, Jednou, Denně, Týdně nebo Měsíčně.

Data

Jako zdroj dat si vyberte Exchange Online, OneDrive, Skupiny týmu nebo SharePoint weby.