ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Politiky

Větší organizace mají obvykle více oddělení a chtějí různá nastavení ochrany pro jednotlivé organizační jednotky. ESET Cloud Office Security poskytuje nastavení ochrany založené na politikách, které můžete přizpůsobit a přiřadit vybraným Uživatelům a Skupinám uživatelů, Tenantům, Skupinám týmů nebo SharePoint webům.

Chcete-li přidat kritéria filtrování, klikněte na Přidat filtr, vybere Název příslušné položky a zadejte platný název politiky. Ve stromové struktuře politik naleznete Tenanty, Skupiny uživatelů, Skupiny týmů nebo SharePoint weby a také skupinu Nepřiřazeno, která obsahuje vámi vytvořené politiky, které nejsou přiřazeny žádnému cíli.

Politiky si můžete vytvářet vlastní, upravovat existující a v rámci nich modifikovat požadovaná nastavení:

1.V hlavním menu klikněte na záložku Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.

2.Zadejte Název a Popis nové politiky.

3.Dále vyberte cíl a rozhodněte se, co chcete konfigurovat:

Tenanty – nastavte ochranu pro Gmail, Google Drive, Exchange Online, OneDrive, SharePoint weby nebo Skupiny týmů a přiřaďte ji zvoleným Tenantům

Uživatelé – nastavte ochranu pro Gmail, Google Drive, Exchange Online a OneDrive a přiřaďte ji konkrétním uživatelům nebo skupinám uživatelů

Skupiny týmů – nastavte ochranu skupin týmů a přiřaďte ji konkrétním skupinám týmu

SharePoint weby – nastavte ochranu SharePoint webů a přiřaďte ji konkrétním webům

4.Přizpůsobte Nastavení ochrany pro Exchange Online, Gmail, OneDrive, Disk Google, Skupiny týmů, SharePoint weby nebo ESET LiveGuard Advanced a klikněte na Další.

5.Klikněte na Přiřadit a vyberte cíl, na který chcete politiku aplikovat.

6.Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko Uložit změny.

arrow_up_businessPrincipy politik
arrow_up_businessNastavení antispamových seznamů při slučování politik

note

Pro změnu priorit politik klikněte na tlačítko Změnit pořadí. Vyberte jednu nebo více politik, a následně pro změnu priority použijte tlačítko Aplikovat dříve nebo Aplikovat později. Politiky se aplikují globálně (bez ohledu na to, zda jsou přiřazeny tenantu, skupině či uživateli) v určeném pořadí ze shora dolů. Výchozí politika se vždy aplikuje se jako první.

Chcete-li provést následující akce, vyberte politiku a klikněte na ikonu se třemi tečkami icon_contextmenu_b_tiny:

Akce

Použití

Zobrazit detaily

Zobrazení podrobných informací o vytvořené politice, nastavení a přiřazených uživatelích.

Změnit

Kliknutím upravíte existující politiku.

Přiřadit

Vyberte uživatele, tenant, skupiny týmů nebo SharePoint weby, na které chcete politiku aplikovat.

Duplikovat

Kliknutím vytvoříte novou politiku na základě existující. Při jejím vytváření bude vyžadováno zadání názvu nově vytvářené politiky.

Odstranit

Úplné odstranění vybrané politiky.


example

Vytvoření vlastní politiky pro tenant za účelem zobrazení všech zkontrolovaných objektů (včetně těch čistých) v sekci Protokoly kontroly. Politika se v rámci tenantu aplikuje na všechny uživatele (chráněné i nechráněné).

1.V hlavním menu klikněte na záložku Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.

2.Zadejte Název a případně také Popis nové politiky, jako cíl vyberte možnost Tenanti a klikněte na Další.

3.Rozbalte oddíl Exchange Online: obecné a pomocí přepínače aktivujte možnost Zapisovat všechny objekty do protokolu.

4.Rozbalte oddíl OneDrive: obecné a pomocí přepínače aktivujte možnost Zapisovat všechny objekty do protokolu.

5.Rozbalte oddíl Skupiny týmu: obecné a pomocí přepínače aktivujte možnost Zapisovat všechny objekty do protokolu.

6.Rozbalte oddíl SharePoint weby: obecné a pomocí přepínače aktivujte možnost Zapisovat všechny objekty do protokolu a klikněte na Další.

7.Klikněte na Přiřadit, zaškrtněte příslušný tenant a klikněte na OK.

8.Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko Uložit změny.


example

Vytvoření vlastní politiky pro konkrétní uživatele s pokročilým nastavením, které ovlivní způsob zpracování škodlivého kódu, spamu a phishingu. Po zavedení této politiky budou odstraněny přílohy e-mailů obsahující malware, nevyžádané zprávy budou přesunuty do složky s nevyžádanou poštou, phishingové e-maily budou označeny a umístěny do karantény a obsah souborů na OneDrive obsahující škodlivý kód bude nahrazen prostým textem, aby se předešlo jakýmkoli škodám.

1.V hlavním menu klikněte na záložku Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.

2.Nejprve zadejte název nové politiky, volitelně její popis, jako cíl vyberte možnost Uživatelé a klikněte na tlačítko Další.

3.V sekci Nastavení rozbalte část Exchange Online: Anti-malware a v rozbalovacím menu u položky Při detekci objektu vyberte možnost Vymazat přílohu.

4.V sekci Nastavení rozbalte část Exchange Online: Anti-spam a v rozbalovacím menu u položky Při detekci objektu vyberte možnost Přesunout mezi nevyžádané.

5.Rozbalte oddíl Exchange Online Anti-Phishing a pomocí přepínače aktivujte možnost Přidávat text do předmětu zpráv. Přidávaný text můžete také změnit a přizpůsobit si ho.

6.V sekci Nastavení rozbalte část OneDrive Online: Anti-malware a v rozbalovacím menu u položky Při detekci objektu vyberte možnost Nahradit a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

7.V sekci Přiřadit vyberte pomocí zaškrtávacích polí uživatele, kterým chcete politiku aplikovat, a pokračujte kliknutím na tlačítko OK. Pokud je již na uživatele aplikována jiná vlastní politika, bude nahrazena právě vytvořenou.

8.Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko Uložit změny.