ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Nastavení ochrany zajišťované prostřednictvím ESET LiveGuard Advanced

Abyste mohli používat funkci ESET LiveGuard Advanced, vytvořte politiku, ve které povolíte zasílání vzorků k analýze do ESET LiveGuard Advanced. Dodatečnou ochranu získají uživatelé nebo skupiny, kterým takovou politiku přiřadíte. Soubory odeslané k analýze do ESET LiveGuard Advanced naleznete na záložce Odeslané soubory. K analýze se zasílají pouze neznámé, dosud neviděné podezřelé vzorky. K analýze do ESET LiveGuard Advanced se nezasílají známé škodlivé soubory (na základě jejich kontrolního součtu).

Výsledky z ESET LiveGuard Advanced rozpoznáte v Protokolech kontroly (pro Exchange Online, OneDrive, Skupiny týmu, SharePoint weby) dle příznaku icon_edtd Malware.

ESET LiveGuard Advanced

Po aktivování tato funkce poběží a můžete ji dále konfigurovat.


note

Zapnutím ESET LiveGuard Advanced se automaticky aktivuje systém zpětné vazby ESET LiveGrid®. Po aktivování této možnosti budou data zasílána k bližší analýze do ESET Research Lab. Více informací o technologii ESET LiveGrid® naleznete ve slovníku pojmů .

Mezní hodnota detekčního skóre

Pokud bude výsledek analýzy roven nebo vyšší, než tato mezní hodnota, objekt bude považován za hrozbu.

Automatické odesílání podezřelých souborů (rozbalovací menu)

Tato nastavení se týkají systému ESET LiveGrid® a k dispozici máte následující akce: Vše, Vše kromě dokumentů, Žádné.

Automatické odesílání podezřelých souborů (přepínače)

Vyberte typy souborů, které se mají zasílat k analýze do ESET LiveGuard Advanced, pokud obsahují škodlivý kód podobný hrozbám nebo vykazují neobvyklé charakteristiky případně chování:

Spustitelné soubory – .exe, .dll, .sys

Archivy – .zip, .rar, .7z, .arch, .arj, .bzip2, .gzip, .ace, .arc, .cab

Skripty – .bat, .cmd, .hta, .js, .vbs, .js, .ps1

Ostatní – .jar, .reg, .msi, .swf, .lnk

Odstranit podezřelé vzorky ze serverů společnosti ESET

Rozhodněte se, po jak dlouhé době se mají odstranit vzorky odeslané k analýze. Vzorky se z cloudového systému ESET LiveGuard Advanced mohou odstranit: Nikdy, Po 30 dnech, Okamžitě po analyzování.

Dokumenty

Pomocí přepínačů můžete povolit odesílání Microsoft Office dokumentů, PDF souborů a dalších typů dokumentů k analýze do ESET LiveGuard Advanced.

Odstranit dokumenty ze serverů společnosti ESET

Dokumenty se z cloudového systému ESET LiveGuard Advanced mohou odstranit: Nikdy, Po 30 dnech, Okamžitě po analyzování.