ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Týmy a weby

ESET Cloud Office Security zajišťuje ochranu Skupin týmů a SharePoint webů.

Prostřednictvím záložek si můžete přepnout zobrazení dat ze Skupin týmů a SharePoint webů. Tím si zobrazí seznam skupin týmů, resp. SharePoint webů v daném tenantu.

icon_team_groups_b Skupiny týmu

na této záložce se zobrazují objekty patřící dané Microsoft 365 skupině včetně výchozího SharePoint webu týmu a OneDrive:

název

stav

e-mailová zpráva

tenant

Aby bylo možné ochránit skupinu týmů, zkontrolujte v protokolech, že alespoň jeden člen z této skupiny je chráněn produktem ESET Cloud Office Security. Automaticky je chráněn výchozí SharePoint web a OneDrive každé Microsoft 365 skupiny.

icon_sharepoint_sites_b SharePoint weby

na této záložce se zobrazují všechny kořenové SharePoint weby nepřiřazené Microsoft 365 skupinám:

název

stav

URL

tenant

SharePoint weby jsou chráněny automaticky, včetně jejich podwebů (z tohoto důvodu se zde nezobrazují).

Po kliknutí na skupiny týmu nebo SharePoint webu a vybrání možnosti Zobrazit detaily se zobrazí dialogové okno, které je rozděleno do čtyř částí:

Akce

Použití

Přehled

V této části naleznete nezbytné informace o skupině týmu nebo SharePoint webu načtené z Microsoft 365 (e-mail, vlastník, členové, autor, URL, atp.). Dále je zde zobrazen aktuální stav ochrany skupiny týmu a SharePoint webů.

Konfigurace

V této části naleznete v režimu pouze pro čtení seznam Nastavení a přiřazených Politik. Zobrazení konfigurace nebo seznamu přiřazených politik si přepnete pomocí odpovídajících záložek. Z této části nemůžete modifikovat Nastavení nebo ovlivnit seznam aplikovaných politik. Změny je nutné provádět v sekci Politiky.

Detekce

V této části naleznete seznam všech detekcí ve skupinách týmu a SharePoint webech.

Karanténa

V této části naleznete všechny soubory umístěné v karanténě. Nad objekty umístěnými v karanténě můžete provést následující akce: Doručit, Stáhnout nebo Odstranit.

Kliknutím na tlačítko Přidat filtr si můžete zobrazit dat jen z konkrétních skupin týmů nebo SharePoint webů.