ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Správa tenantů v Nastavení

Stránka Nastavení lze přepínat mezi kartami pro tenanty a syslogy.

syslogs

V této části můžete spravovat tenanty připojené k produktu ESET Cloud Office Security. V tabulce jsou uvedeny všechny registrované tenanty společně s detailními informacemi. Pro opětovné načtení tabulky s přehledem tenantů klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Pokud chcete přidat nový tenant, klikněte na Přidat tenant a vyberte Microsoft 365 nebo Google Workspace podle toho, jakou cloudovou platformu chcete chránit. Po dokončení registrace tenantu je váš Microsoft 365 nebo Google Workspace chráněn ESET Cloud Office Security.

Po přidání tenantu se obrazovka změní a zobrazí se seznam tenantů přiřazených k určité lokalitě. Můžete spravovat stávající tenanty nebo přidat další tenanty. V tabulce je uveden název tenantu, počet uživatelů, datum přidání tenantu, nastavení jazyka, uživatelé s licencí Microsoft 365, název lokality a administrátor Google.

settings_tenant

Jazyk

Tímto nastavením ovlivníte jazyk, ve kterém budou zasílány e-mailová oznámení členům tenantu. Jazyk můžete nastavit separátně pro každá tenant, což ocení například MSP spravující více společností.

Pokud chcete tenant smazat z ESET Cloud Office Security, vyberte příslušný tenant a klikněte na Odstranit. V zobrazeném potvrzovacím okně učiňte své finální rozhodnutí. Po odstraněním tenantu dojde za 30 dní ke smazání všech uživatelských dat.

Licencovaní uživatelé služby Microsoft 365

Tato možnost je standardně zapnutá. Jedná se o identický seznam uživatelů, který v Microsoft 365 admin center naleznete v sekci Uživatelé > Aktivní uživatelé > Filtr: Licencovaní uživatelé.

Po deaktivování této možnosti se v ESET Cloud Office Security zobrazí všichni uživatelé, včetně těch, kteří nemají přiřazenou Microsoft 365 licenci (například sdílené poštovní schránky). Pokud používáte automatickou ochranu nad skupinou nebo tenanty, ve kterých jsou uživatelé bez Microsoft 365 licence, tito uživatelé se nyní zobrazí v ESET Cloud Office Security, a pro zajištění jejich ochrany se použije odpovídající počet jednotek z licence. Ve stavu ochrany může být až hodinu u těchto nových uživatelů uveden údaj Čekám. Po dokončení procesu automatické ochrany se stav Uživatele změní na Chráněno, případně jiný možný stav.


note

Mějte na paměti, že v případě aktivní automatické ochrany dojde ke spotřebování jednotky z ESET Cloud Office Security licence i v případě, kdy uživatel nemá poštovní schránku a OneDrive. U takového uživatele se stav stav ochrany změní na Varování.

Po opětovném zapnutí možnosti Licencovaní uživatelé služby Microsoft 365 zůstanou v konzoli zobrazeni pouze uživatelé, kteří mají přiřazenou Microsoft 365 licenci. Pokud máte aktivní automatickou ochranu, v sekci Uživatelé následně neuvidíte uživatele bez Microsoft 365 licence, a zároveň dojde k uvolnění jednotek z vaší ESET Cloud Office Security licence. Tato operace může trvat až hodinu.


note

Pokud jste uživatele bez Microsoft 365 licence ochránili ručně (v době, kdy jste měli vypnutou možnost Licencovaní uživatelé služby Microsoft 365), tito uživatelé zůstanou po opětovném aktivování možnosti Zobrazit všechny uživatele nadále v ECOS zobrazeni a chráněni (do doby, než jejich ochranu zrušíte ručně).

Lokalita

Pokud chcete změnit lokalitu, ke které je tenant přiřazen, kliknutím na název lokality otevřete okno Výběr lokality, kterou chcete ochránit, a proveďte požadované změny.

Administrátor Google

Administrátor Google by měl být aktivní e-mail administrátora Google Workspace.


important

Pokud se má změnit role nebo e-mailová adresa tohoto administrátora, aktualizujte informace o administrátorovi Google. Udělejte to předem, abyste zajistili funkčnost tenantu a ochranu své lokality.

Aktualizovat souhlas

Pokud se zobrazí žluté tlačítko, můžete svůj souhlas aktualizovat. Aktualizace souhlasu pro již existující tenant rozšiřuje oprávnění ESET Cloud Office Security k přístupu na účet Microsoft 365 a umožňuje funkci, která poskytuje informace o typu uživatele. Typ uživatele je definován v Azure Active Directory a zobrazí se v sekci Uživatelé ve vyhrazeném sloupci. Chcete-li například zobrazit pouze sdílené poštovní schránky, můžete filtrovat uživatele služby Microsoft 365 na základě jejich typu.

Klikněte na Aktualizovat u každého tenantu, u kterého chcete tuto funkci povolit. Aktualizace typu uživatele z Azure AD může trvat až 24 hodin.

Pokud je zobrazeno červené tlačítko, byl souhlas odvolán nebo byla provedena jiná změna, která ovlivnila integraci tenantu s ESET Cloud Office Security. Pokud chcete pokračovat v ochraně uživatelů, klikněte na tlačítko Aktualizovat.