ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Export syslogů

ESET Cloud Office Security umožňuje exportovat události zaznamenané jako Detekce a odeslat je na syslog server. Můžete exportovat události pro Exchange Online / Gmail, OneDrive / Google Drive, skupiny týmu a SharePoint Online. V případě potřeby můžete nastavit více exportů syslogu. Můžete například nastavit syslogy pro jednotlivé tenanty nebo libovolnou kombinaci tenantů a událostí. Existující exporty syslogů můžete aktivovat/deaktivovat jejich úpravou.

Můžete přidat nový syslog nebo upravit nastavení už existujícího syslogu.

1.Kliknutím na Přidat syslog otevřete šablonu a zadejte vlastní nastavení. Zadejte název přehledu.

2.Klikněte na aktivní syslog.

3.Pro zprávy o událostech vyberte některý z následujících formátů:

CEF (Common Event Format)

LEEF (Log Event Extended Format) – formát používaný aplikací IBM QRadar.

JSON (JavaScript Object Notation)

IP/název hostitele

Zadejte údaje pro připojení k syslog serveru.

Port

Předdefinovaný port pro připojení k syslog serveru je 6514. Číslo portu můžete změnit v rozmezí 6400–6600 tak, aby odpovídalo portu syslog serveru, pokud je číslo portu jiné než 6514.

Transportní protokol: TLS (vyžaduje platný serverový SSL/TLS certifikát vydaný důvěryhodnou certifikační autoritou)

Výchozí TCP port: 6514

Vzhledem k bezpečnostním požadavkům na připojení k syslog serveru jsou na přijímající syslog server kladeny další nároky:

IP adresa: Globálně směrovatelná IPv4 adresa

Názvy IDN: Musí používat ASCII reprezentaci ("xn--")

FQDN: Musí být přeložena na jednu pevnou IPv4 adresu

Výběr tenantu

Klikněte na Vybrat a pomocí zaškrtávacích políček vyberte tenanty, které mají přijímat protokoly o událostech.

Protokol detekcí

Vyberte protokolované události, který chcete exportovat na syslog server.

Další nastavení zabezpečení

Ujistěte se, že nastavení firewallu na syslog serveru umožňuje připojení z následujících IP adres:

Odchozí IP adresa z ESET Cloud Office Security v oblasti USA: 40.83.165.184

Odchozí IP adresa z ESET Cloud Office Security v oblasti EU: 51144165221

Odchozí IP adresa z ESET Cloud Office Security v oblasti CA: 52.228.24.113