Požiadavky pre server – Linux

Uistite sa, že na inštaláciu súčasti ESET PROTECT Server na operačnom systéme Linux spĺňate nasledujúce požiadavky:

Musíte mať platnú licenciu.

Musíte mať podporovaný operačný systém Linux.

Potrebné porty musia byť otvorené a dostupné – prezrite si kompletný zoznam portov.

Databázový server musí byť nainštalovaný a nakonfigurovaný s účtom root. Používateľský účet nemusí byť vytvorený pred inštaláciou. Môže byť vytvorený prostredníctvom inštalátora. MS SQL Server na systéme Linux nie je podporovaný. Môžete však pripojiť ESET PROTECT Server na systéme Linux k MS SQL Serveru na systéme Windows.


note

ESET PROTECT Server ukladá do databázy veľké bloky dát. Nakonfigurujte preto MySQL tak, aby akceptovalo veľké dátové pakety. Toto je potrebné pre správne fungovanie ESET PROTECT.

ODBC ovládač – ODBC ovládač sa používa na nadviazanie spojenia s databázovým serverom (MySQL).

Pomocou terminálového príkazu nastavte inštalačný balík servera ako spustiteľný súbor:

chmod +x server-linux-x86_64.sh

Odporúčame používať najnovšiu verziu programu OpenSSL 1.1.1. Verzia OpenSSL 3.x nie je podporovaná. Musíte mať nainštalované OpenSSL pre Linux minimálne vo verzii openssl-1.0.1e-30. Súčasne môže byť na jednom systéme nainštalovaných viacero verzií OpenSSL. Na vašom systéme musí byť nainštalovaná aspoň jedna podporovaná verzia.

oNa zobrazenie aktuálnej predvolenej verzie použite príkaz openssl version.

oMôžete zobraziť zoznam všetkých verzií OpenSSL nainštalovaných na vašom systéme. Na zobrazenie koncoviek názvov súborov môžete použiť príkaz sudo find / -iname *libcrypto.so*

oKompatibilitu svojho klientskeho zariadenia so systémom Linux môžete skontrolovať pomocou nasledujúceho príkazu: openssl s_client -connect google.com:443 -tls1_2

Xvfb – potrebné pre správnu tlač reportov (serverová úloha Generovať report) na systémoch Linux Server bez grafického používateľského rozhrania.

Xauth – balík sa nainštaluje spolu s xvfb. V prípade, že xvfb nenainštalujete, je potrebné balík xauth nainštalovať zvlášť.

cifs-utils – potrebné pre správne nasadenie agenta v prostredí Windows OS.

Qt4 WebKit knižnice – sú potrebné pre tlač reportov vo formátoch PDF a PS (vyžaduje sa verzia 4.8, nie verzia 5). Všetky ostatné Qt4 závislosti sa nainštalujú automaticky. Ak požadovaný balík nie je dostupný v repozitári operačného systému, môžete ho skompilovať priamo na cieľovom počítači alebo ho nainštalovať z repozitára tretej strany (napr. EPEL repozitáre): inštrukcie pre CentOS 7, inštrukcie pre Ubuntu 20.04.

kinit + klist – Kerberos sa používa na overenie používateľa domény pri prihlasovaní, ako aj na synchronizáciu s Active Directory. Uistite sa, že Kerberos je správne nakonfigurovaný (/etc/krb5.conf). ESET PROTECT 9.1 podporuje synchronizáciu s viacerými doménami.

ldapsearch – používa sa pri synchronizácii s AD a na autorizáciu.

snmptrap – používa sa na odosielanie SNMP trap správ, inštalácia nie je povinná. SNMP je tiež potrebné nakonfigurovať.

SELinux devel balík – používa sa pri inštalácii produktov na vytváranie SELinux modulov politík. Balík sa vyžaduje len na systémoch, kde je aktivovaný SELinux (CentOS, RHEL). Treba mať na pamäti, že SELinux môže spôsobovať problémy s ostatnými aplikáciami. Pre ESET PROTECT Server nie je nevyhnutný.

lshw - Nainštalujte balík lshw na klientsky počítač/server so systémom Linux, aby ESET Management Agent správne reportoval informácie súvisiace s inventárom hardvéru.

Nasledujúca tabuľka obsahuje správne terminálové príkazy pre každý balík popísaný vyššie pre rozličné linuxové distribúcie (príkazy spúšťajte s oprávneniami sudo alebo root):

Inštalačný balík

Debian a Ubuntu distribúcie

CentOS a Red Hat distribúcie

OpenSUSE distribúcia

ODBC ovládač

Pozrite si kapitolu Inštalácia a konfigurácia ODBC ovládača.

OpenSSL

apt-get install openssl

yum install openssl -y

zypper install openssl

xvfb

apt-get install xvfb

yum install xorg-x11-server-Xvfb -y

zypper install xorg-x11-server-extra

cifs-utils

apt-get install cifs-utils

yum install cifs-utils

zypper install cifs-utils

Qt4 WebKit knižnice

apt-get install libqtwebkit4

Pozrite si inštrukcie pre Ubuntu 20.04.

Qt4 WebKit sa nenachádza v štandardnom repozitári CentOS. Nainštalujte tieto balíky:

yum install -y epel-release

yum install qtwebkit-devel

Balík môžete prípadne nainštalovať z Fedora repozitárov.

zypper install libqtwebkit4

kinit + klist – voliteľné (potrebné pre službu Active Directory)

apt-get install krb5-user

yum install krb5-workstation

zypper install krb5-client

ldapsearch

apt-get install ldap-utils
libsasl2-modules-gssapi-mit

yum install openldap-clients
cyrus-sasl-gssapi cyrus-sasl-ldap -y

zypper install openldap2-client
cyrus-sasl-gssapi
cyrus-sasl-ldap-auxprop

snmptrap

apt-get install snmp

yum install net-snmp-utils net-snmp

zypper install net-snmp

SELinux devel balík (voliteľné – nie je potrebný pre ESET PROTECT Server, SELinux môže spôsobovať problémy s ostatnými aplikáciami)

apt-get install selinux-policy-dev

yum install policycoreutils-devel

zypper install selinux-policy-devel

samba (voliteľné, potrebné len pre vzdialené nasadenie)

apt-get install samba

yum install samba
samba-winbind-clients

zypper install samba samba-client

lshw

apt-get install -y lshw

yum install -y lshw

zypper install lshw