Inštalácia súčastí na systéme Linux

Vo väčšine inštalačných scenárov potrebujete nainštalovať rôzne súčasti nástroja ESET PROTECT na rôzne počítače v závislosti od sieťovej architektúry, výkonnostných požiadaviek atď.

Postupujte podľa podrobných inštrukcií pre ESET PROTECT inštaláciu.

Inštalácia základných súčastí

ESET PROTECT Server

ESET PROTECT Web ConsoleNástroj ESET PROTECT Web Console môžete nainštalovať aj na iný počítač ako ten, na ktorom je nainštalovaný ESET PROTECT Server.

ESET Management Agent

Databázový server

Inštalácia voliteľných súčastí

RD Sensor

Mobile Device Connector

Apache HTTP Proxy

Mirror Tool

Pre aktualizáciu nástroja ESET PROTECT pre Linux na najnovšiu verziu si pozrite kapitolu Aktualizácia súčastí alebo náš článok databázy znalostí.