Inštalácia a konfigurácia MySQL

Inštalácia


warning

Uistite sa, že máte nainštalovanú podporovanú verziu MySQL Servera a ODBC Connector.

Ak ste už nainštalovali a nakonfigurovali MySQL, pokračujte na nastavenia.

1.Pridajte repozitár MySQL:

Debian, Ubuntu

V termináli spustite nasledujúce príkazy:

a)wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.15-1_all.deb

b)sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.15-1_all.deb

Môžete vybrať verzie komponentov, ktoré budú nainštalované počas inštalácie balíka. Odporúčame vám použiť predvolené možnosti. Pozrite si tiež informácie o pridaní MySQL APT repozitára.

CentOS, Red Hat

pridanie MySQL Yum repozitára

OpenSuse, SUSE Linux Enterprise Server

pridanie MySQL SLES repozitára

2.Aktualizácia vyrovnávacej pamäte lokálneho repozitára:

Debian, Ubuntu

sudo apt-get update

CentOS, Red Hat

sudo yum update

OpenSuse, SUSE Linux Enterprise Server

sudo zypper update

3.Postup inštalácie MySQL sa odvíja od distribúcie a verzie systému Linux:

Distribúcia systému Linux:

Príkaz inštalácie servera MySQL:

Pokročilá inštalácia servera MySQL:

Debian, Ubuntu

sudo apt-get install mysql-server

Inštalácia MySQL zo zdroja s MySQL APT repozitárom

CentOS, Red Hat

sudo yum install mysql-community-server

Inštalácia MySQL na systéme Linux pomocou MySQL Yum repozitára

OpenSuse, SUSE Linux Enterprise Server

sudo zypper install mysql-community-server

Postup pre novú inštaláciu MySQL

V prípade manuálnej inštalácie si stiahnite MySQL Community Server.

Konfigurácia

1.V textovom editore otvorte konfiguračný súbor my.cnf:

sudo nano /etc/my.cnf

Ak ste požadovaný súbor nenašli, skúste umiestnenie /etc/mysql/my.cnf, /etc/my.cnf.d/community-mysql-server.cnf alebo /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf.

2.V konfiguračnom súbore my.cnf nájdite sekciu [mysqld] a upravte uvedené parametre:


note

Ak sa v produkte nenachádza sekcia [mysqld], vytvorte ju.

Ak sa v súbore parametre nenachádzajú, pridajte ich do sekcie [mysqld].

Verziu svojho MySQL môžete zistiť príkazom: mysql --version

 

Parameter

Komentáre a odporúčané hodnoty

Verzia MySQL

max_allowed_packet=33M

 

Všetky podporované verzie.

log_bin_trust_function_creators=1

 

Môžete tiež vypnúť binárne zapisovanie do protokolu: log_bin=0

Podporované verzie 8.x

innodb_log_file_size=100M

 

Súčin hodnôt týchto dvoch parametrov musí byť aspoň 200.

Minimálna hodnota pre innodb_log_files_in_group je 2, pričom maximálna hodnota je 100; musí byť použité celé číslo.

Podporované verzie 8x

5.7

5.6.22 (a novšie 5.6.x verzie)

innodb_log_files_in_group=2

innodb_log_file_size=200M

Nastavte hodnotu aspoň na 200M, ale nie na viac ako 3000M.

5.6.20 a 5.6.21

3.Stlačte CTRL + X a zadajte Y, aby ste uložili zmeny a zatvorili súbor.

4.Reštartujte službu MySQL server, aby sa uplatnili nastavenia (v niektorých prípadoch bude názov služby mysqld):

sudo systemctl restart mysql

5.Nastavte oprávnenia a heslo na prístup k serveru MySQL (tento krok je voliteľný a nemusí fungovať pre niektoré distribúcie systému Linux):

a)Dočasné heslo servera MySQL získate príkazom: sudo grep 'temporary password' /var/log/mysql/mysqld.log

b)Heslo si skopírujte a uložte.

c)Nové heslo nastavíte jedným z nasledujúcich spôsobov:

Spustite príkaz /usr/bin/mysql_secure_installation a zadajte dočasné heslo. Následne budete vyzvaný na vytvorenie nového hesla.

Spustite príkaz mysql -u root -p a zadajte dočasné heslo. Spustite príkaz ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'strong_new_password'; pre zmenu root hesla (zameňte strong_new_password za svoje heslo) a zadajte Quit.

V referenčnej príručke MySQL si tiež pozrite časť o vylepšení zabezpečenia inštalácie MySQL.

6.Uistite sa, že MySQL Server funguje:

sudo systemctl status mysql