ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Inštalácia a konfigurácia ODBC ovládača


warning

Uistite sa, že máte nainštalovanú podporovanú verziu MySQL Servera a ODBC Connector.


note

Pre pripojenie ESET PROTECT Servera na systéme Linux na MS SQL Server na systéme Windows môžete nainštalovať MS ODBC ovládač (verzia 13 a novšie). Viac informácií nájdete v nasledujúcom článku databázy znalostí.

MySQL ODBC ovládač nainštalujete pomocou terminálu. Postupujte podľa nasledujúcich krokov podľa vašej distribúcie Linux:

Debian, Ubuntu

CentOS 7

Ostatné podporované distribúcie systému Linux

Debian, Ubuntu

1.Nainštalujte si unixODBC ovládače:

sudo apt-get install unixodbc

2.Stiahnite si ODBC konektor:

Ubuntu 16

wget https://downloads.mysql.com/archives/get/p/10/file/mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-ubuntu16.04-x86-64bit.tar.gz

Ubuntu 18

wget https://downloads.mysql.com/archives/get/p/10/file/mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-ubuntu18.04-x86-64bit.tar.gz

Ubuntu 20

wget https://downloads.mysql.com/archives/get/p/10/file/mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-ubuntu19.04-x86-64bit.tar.gz

Debian 10

wget https://downloads.mysql.com/archives/get/p/10/file/mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-debian10-x86-64bit.tar.gz


warning

Vyberte a stiahnite si verziu kompatibilnú s vašou distribúciou a verziou systému Linux.

Môžete si stiahnuť ODBC Connector pre MySQL z oficiálnej stránky MySQL.

3.Rozbaľte archív ODBC ovládača (názov balíka sa mení v závislosti od použitého odkazu):

gunzip mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-ubuntu19.04-x86-64bit.tar.gz

4.Extrahujte ODBC ovládač (názov balíka sa mení v závislosti od použitého odkazu):

tar xvf mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-ubuntu19.04-x86-64bit.tar

5.Prejdite do priečinka s ODBC ovládačom (názov balíka sa mení v závislosti od použitého odkazu):

cd mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-ubuntu19.04-x86-64bit

6.Skopírujte súbory ODBC ovládača:

sudo cp bin/* /usr/local/bin

sudo cp lib/* /usr/local/lib

7.Zaregistrujte ovládač pre ODBC.

Na nových verziách systému Linux, ako napr. Ubuntu 20.x, odporúčame použiť Unicode ovládač:

sudo myodbc-installer -a -d -n "MySQL ODBC 8.0 Driver" -t "Driver=/usr/local/lib/libmyodbc8w.so"

Na ostatných systémoch alebo v prípade, že Unicode ovládač nefunguje, použite tento príkaz:

sudo myodbc-installer -a -d -n "MySQL ODBC 8.0" -t "Driver=/usr/local/lib/libmyodbc8a.so"

8.Zobrazte si nainštalované ovládače:

sudo myodbc-installer -d -l

Viac informácií nájdete na nasledujúcom odkaze: https://dev.mysql.com/doc/connector-odbc/en/connector-odbc-installation-binary-unix-tarball.html.

CentOS 7

1.Nainštalujte si unixODBC ovládače:

sudo yum install unixODBC -y

2.Stiahnite si ODBC konektor:

wget https://downloads.mysql.com/archives/get/p/10/file/mysql-connector-odbc-8.0.17-1.el7.x86_64.rpm


warning

ODBC konektor neinštalujte pomocou nástroja YUM, keďže by sa nainštalovala najnovšia, ale nekompatibilná verzia.

Vyberte a stiahnite si verziu kompatibilnú s vašou distribúciou a verziou systému Linux.

Môžete si stiahnuť ODBC Connector pre MySQL z oficiálnej stránky MySQL.

3.Nainštalujte si ODBC ovládač:

sudo rpm -ivh mysql-connector-odbc-8.0.17-1.e17.x86_64.rpm --nodeps

4.Nastavte ODBC ovládač:

sudo myodbc-installer -a -d -n "MySQL ODBC 8.0.17" -t "Driver=/usr/lib64/libmyodbc8w.so"

5.Zobrazte si nainštalované ovládače:

sudo myodbc-installer -d -l

Ostatné podporované distribúcie systému Linux


warning

Vyberte a stiahnite si verziu kompatibilnú s vašou distribúciou a verziou systému Linux.

Môžete si stiahnuť ODBC Connector pre MySQL z oficiálnej stránky MySQL.

1.Pre inštaláciu ODBC ovládača postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

OpenSuse, SUSE Linux Enterprise Server: sudo zypper install unixODBC. Pozrite si tiež https://dev.mysql.com/doc/connector-odbc/en/connector-odbc-installation-binary-unix-rpm.html

Inštalácia ODBC konektora z distribúcie formátu .tar

2.Spustite nasledujúci príkaz pre otvorenie súboru odbcinst.ini v textovom editore:

sudo nano /etc/odbcinst.ini

alebo sudo nano/etc/unixODBC/odbcinst.ini

3.Skopírujte nasledujúcu konfiguráciu do súboru odbcinst.ini (uistite sa, že cesta k DriverSetup je správna) a potom uložte a zatvorte súbor:

[MySQL]
Description = ODBC for MySQL
Driver = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libmyodbc.so
Setup = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libodbcmyS.so
FileUsage = 1

Cesta k ovládaču sa môže líšiť v závislosti od používanej distribúcie systému Linux. Ovládač môžete nájsť pomocou nasledujúceho príkazu:

sudo find /usr -iname "*libmyodbc*"

4.Aktualizujte konfiguračné súbory, ktoré ovládajú prístup ODBC k databázovému serveru pomocou nasledujúceho príkazu:

sudo odbcinst -i -d -f /etc/odbcinst.ini

alebo sudo odbcinst -i -d -f /etc/unixODBC/odbcinst.ini