Linux

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podporované operačné systémy Linux pre každú ESET PROTECT súčasť:

Operačný systém

Server

Agent

RD Sensor

MDM

Ubuntu 16.04.1 LTS x86 Desktop

 

 

Ubuntu 16.04.1 LTS x86 Server

 

 

Ubuntu 16.04.1 LTS x64 Desktop

Ubuntu 16.04.1 LTS x64 Server

Ubuntu 18.04.1 LTS x64 Desktop

Ubuntu 18.04.1 LTS x64 Server

Ubuntu 20.04 LTS x64

 

RHEL Server 7 x86

 

 

RHEL Server 7 x64

RHEL Server 8 x64

✔*

 

 

CentOS 7 x64

 

SLED 15 x64

SLES 12 x64

SLES 15 x64

 

OpenSUSE Leap 15.2 x64

 

Debian 9 x64

Debian 10 x64

Debian 11 x64

 

 

 

Oracle Linux 8

 

 

 

 

 

 

 

Amazon Linux 2

 

 

* Red Hat Entreprise Linux Server 8.x nepodporuje vytváranie reportov vo formáte .pdf – viac informácií nájdete v článku Známe problémy s produktom ESET PROTECT.