Používané porty

ESET PROTECT Server môže byť nainštalovaný na rovnakom počítači ako databáza, ESET PROTECT Web Console a Apache HTTP Proxy. Nasledujúci diagram zobrazuje oddelenú inštaláciu a použité porty (šípky indikujú sieťovú komunikáciu):

ports_scheme

Nižšie uvedené tabuľky obsahujú všetky porty, ktoré pri sieťovej komunikácii využíva ESET PROTECT a jeho súčasti. Ďalšia komunikácia prebieha cez štandardné procesy operačného systému (napríklad NetBIOS cez TCP/IP).


important

Pre správne fungovanie nástroja ESET PROTECT sa uistite, že žiadne z uvedených portov nie sú používané inými aplikáciami.

Uistite sa, že váš sieťový firewall je nastavený tak, aby povoľoval komunikáciu cez uvedené porty.

arrow_down_business Klient (ESET Management Agent) alebo zariadenie s Apache HTTP Proxy

arrow_down_business Zariadenie s ESET PROTECT Web Console (ak nie je rovnaké ako zariadenie s ESET PROTECT Serverom)

arrow_down_business Zariadenie s ESET PROTECT Serverom

arrow_down_business Rogue Detection (RD) Sensor

arrow_down_business Zariadenie s ESET PROTECT MDC

arrow_down_business Zariadenie spravované prostredníctvom MDM

* Služba GCM (Google Cloud Messaging) je zastaraná a 11. apríla 2019 bola odstránená. Nahradila ju služba FCM (Firebase Cloud Messaging). MDM 7 nahradilo službu GCM službou FCM, čo znamená, že bude potrebné povoliť komunikáciu len pre službu FCM.

Vopred definované porty 2222 a 2223 môžu byť v prípade potreby zmenené.