Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Instalacja kompleksowa w systemie Windows

ESET PROTECT On-Prem Można zainstalować na kilka różnych sposobów. Wybierz typ instalacji, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i środowisku. Najprostszą metodą jest użycie instalatora kompleksowego programu ESET PROTECT. Ta metoda umożliwia zainstalowanie programu ESET PROTECT On-Prem wraz z jego komponentami na pojedynczym komputerze.

Instalacja poszczególnych składników umożliwia dostosowanie instalacji i instalowanie różnych składników programu ESET PROTECT na różnych komputerach, pod warunkiem że spełnia on wymagania systemowe.

Sposoby instalowania programu ESET PROTECT On-Prem:

Instalacja kompleksowa pakietu serwera ESET PROTECT, ESET Bridge serwera proxy HTTP lub Modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi

Instalatory autonomiczne komponentów programu ESET PROTECT (instalacja komponentów)

Niestandardowe scenariusze instalacji:

Instalacja przy użyciu certyfikatów niestandardowych

Instalacja w klastrze trybu failover

Wiele scenariuszy instalacji wymaga zainstalowania różnych komponentów ESET PROTECT na różnych komputerach na potrzeby obsługi architektur sieci, w celu spełnienia wymagań dotyczących wydajności i z innych powodów. Poniższe pakiety instalacyjne są dostępne dla poszczególnych komponentów ESET PROTECT:

Instalacja komponentów podstawowych:

ESET PROTECTSerwer

Konsola internetowa ESET PROTECT - Konsolę internetową ESET PROTECT można zainstalować na innym komputerze niż ten, na którym jest zainstalowany serwer ESET PROTECT.

Agent ESET Management (musi być zainstalowany na komputerach klienckich, może być zainstalowany na serwerze ESET PROTECT)

Instalacja komponentów opcjonalnych:

RD Sensor

Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi

ESET Bridge Serwer proxy HTTP

Narzędzie Mirror Tool

Zobacz także ESET PROTECT instalacja kompleksowa.

Dodatkowe instrukcje dotyczące uaktualniania wcześniejszej wersji programu ESET PROTECT On-Prem do najnowszej wersji ESET PROTECT On-Prem 11.0 znajdziesz w procedurach aktualizacji.