Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Proces instalacji


important

Przewodnik po instalacji zawiera informacje o wielu sposobach instalowania programu ESET PROTECT On-Prem i jest przeznaczonych głównie dla klientów korporacyjnych. Informacje o instalowaniu programu ESET PROTECT On-Prem na platformie Windows na potrzeby zarządzania maksymalnie 250 produktami punktów końcowych ESET w systemie Windows zawiera przewodnik instalacja kompleksowa.

Instrukcje dotyczące uaktualniania istniejącej instalacji programu ESET PROTECT On-Prem zawiera sekcja Procedury uaktualniania.

Instalatory programu ESET PROTECT są dostępne w sekcji pobierania programu ESET PROTECT na stronie internetowej firmy ESET. Dostępne są w różnych formatach dostosowanych do różnych metod instalacji. Domyślnie wybrana jest karta instalacji kompleksowej. Aby pobrać urządzenie wirtualne lub instalator autonomiczny, kliknij odpowiednią kartę. Do pobrania dostępne są następujące pliki:

Pakiet instalatora kompleksowego ESET PROTECT On-Prem for Windows w postaci archiwum zip.

Obraz ISO zawierający wszystkie instalatory programu ESET PROTECT (oprócz urządzeń wirtualnych ESET PROTECT).

Urządzenia wirtualne (pliki OVA). Wdrożenie urządzenia wirtualnego ESET PROTECT jest zalecane w przypadku użytkowników, którzy chcą, aby program ESET PROTECT On-Prem działał w środowisku zwirtualizowanym, albo preferują prostą instalację. Szczegółowe instrukcje zawiera Instrukcja wdrażania urządzenia wirtualnego ESET PROTECT.

Pojedyncze instalatory komponentów — dla platformy Windows i Linux.

Dodatkowe metody instalacji:

Szczegółowa instrukcja instalacji w systemie Linux


note

Od listopada 2022 r. nie udostępniamy urządzeń wirtualnych ESET PROTECT w sklepie Azure Marketplace. Alternatywnie można użyć chmury ESET PROTECT On-Prem i umożliwić firmie ESET zarządzanie wszystkimi wymaganymi komponentami infrastruktury.


important

Po zakończeniu instalacji nie należy zmieniać nazwy komputera serwera ESET PROTECT. Więcej informacji zawiera sekcja Zmienianie adresu IP lub nazwy hosta serwera ESET PROTECT.

Poniższa tabela pozwala zdecydować, którą instalację programu ESET PROTECT On-Prem odpowiednią dla używanego środowiska: Na przykład:

W przypadku korzystania z programu ESET PROTECT On-Prem w chmurze nie należy używać wolnego połączenia z Internetem.

Instalator kompleksowy należy wybrać, gdy klientem jest mała lub średnia firma.

Patrz również Rozmiar sprzętu i infrastruktury. Instalację ESET PROTECT On-Prem można przeprowadzić na maszynach fizycznych lub wirtualnych.

Metoda instalacji

 

Typ klienta

 

Migracja

 

Środowisko instalacji programu ESET PROTECT On-Prem

 

Połączenie internetowe

Mała i średnia firma

Przedsiębiorstwo

Tak

Nie

Brak serwera

Dedykowany serwer

Współużytkowany serwer

Platforma wirtualizacji

Serwer w chmurze

Brak

Dobre

Złe

Instalator kompleksowy w systemie
Windows Server

 

 

 

Instalator kompleksowy w systemie
Windows Desktop

 

 

 

 

 

 

Urządzenie wirtualne

 

 

 

 

 

 

Komponent — Linux

 

 

 

 

Komponent — Windows