Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Rozmiar sprzętu i infrastruktury

Serwer ESET PROTECT powinien spełniać następujące wymagania sprzętowe przedstawione w tabeli poniżej.

Liczba klientów

ESET PROTECTSerwer + serwer bazy danych SQL

Rdzenie CPU

Szybkość zegara procesora (GHz)

RAM (GB)

Dysk1

Operacje We/Wy na dysku 2

Do 1.000

4

2.1

4

Pojedynczy

500

5.000

8

2.1

8

1.000

10,000 3

4

2.1

16

Oddzielny

2.000

20.000

4

2.1

16

4.000

50.000

8

2.1

32

10.000

100.000

16

2.1

64+

20.000

1 Pojedynczy / oddzielny napęd – zalecamy instalację bazy danych na osobnym dysku dla systemów z ponad 10.000 klientów.

2 operacje We/Wy (całkowita operacja we/wy na sekundę) — minimalna wymagana wartość.

Zalecamy około 0,2 IOPS na podłączonego klienta, jednak liczba całkowita nie powinna być niższa niż 500.

Liczbę IOPS dysku można sprawdzić za pomocą narzędzia diskspd, korzystając z polecenia:

Liczba klientów

Polecenie

Do 5.000 klientów

diskspd.exe -c1000M -b4K -d120 -Sh -r -z -w50 C:\testfile.dat

Powyżej 5000 klientów

diskspd.exe -c10000M -b4K -d600 -Sh -r -z -w50 C:\testfile.dat

3 Zobacz przykładowy scenariusz dla środowiska z 10 000 klientów.

Zalecenia dotyczące dysku

Dysk to czynnik mający największy wpływ na wydajność ESET PROTECT On-Prem.

Instancja serwera SQL może współużytkować zasoby z serwerem ESET PROTECT w celu zmaksymalizowania wydajności i zminimalizowania opóźnień. Uruchom serwer ESET PROTECT oraz serwer bazy danych na jednym urządzeniu, aby zwiększyć wydajność ESET PROTECT On-Prem.

Wydajność serwera SQL jest wyższa, jeśli pliki dziennika bazy danych oraz transakcji umieszczone są na osobnych dyskach, najlepiej oddzielnych fizycznych dyskach SSD.

Jeśli masz jeden dysk, zalecamy użycie dysku SSD.

Zalecamy korzystanie z architektury all-flash. Dyski półprzewodnikowe (SSD) są znacznie szybsze niż standardowe dyski HDD.

Jeśli masz konfigurację z dużą ilością pamięci RAM, wystarczająca będzie konfiguracja SAS z R5. Testowana konfiguracja: Dyski 10x 1,2 TB SAS w R5 — dwie grupy parzystości w 4+1 bez dodatkowego buforowania.

Wydajność nie poprawia się w przypadku korzystania z dysku SSD klasy korporacyjnej z wysokim parametrem IOPS.

Pojemność 100 GB jest wystarczająca dla dowolnej liczby klientów. Jeśli często wykonujesz kopie zapasowe bazy danych, możesz potrzebować większej pojemności.

Nie korzystaj z dysku sieciowego, ponieważ jego działanie spowolni ESET PROTECT On-Prem.

Jeśli masz działającą wielowarstwową infrastrukturę magazynowania, która umożliwia migrację magazynu online, zalecamy rozpoczęcie od udostępnionych wolniejszych warstw i monitorowanie wydajności ESET PROTECT On-Prem. Jeśli zauważysz, że opóźnienie odczytu/zapisu wynosi ponad 20 ms, możesz wykonać niezakłócające pracy przejście warstwy pamięci masowej do szybszej warstwy, aby korzystać z najbardziej opłacalnego zaplecza. Możesz zrobić to samo w hiperwizorze (jeśli używasz ESET PROTECT On-Prem jako maszyny wirtualnej).

Zalecenia dotyczące rozmiaru dla różnych liczb klientów

Poniżej znajdziesz wyniki wydajności dla środowiska wirtualnego z określoną liczbą klientów działającego przez jeden rok.


note

Baza danych i ESET PROTECT On-Prem są uruchomione na oddzielnych maszynach wirtualnych z identycznymi konfiguracjami sprzętowymi.

Rdzenie CPU

Szybkość zegara procesora (GHz)

RAM (GB)

Wydajność

10 000 klientów

20 000 klientów

40 000 klientów

8

2.1

64

Wysokie

Wysokie

Normalny

8

2.1

32

Normalny

Normalny

Normalny

4

2.1

32

Normalny

Normalny

Niskie

2

2.1

16

Niskie

Niskie

Niewystarczająca

2

2.1

8

Bardzo niski
(niezalecane)

Bardzo niski
(niezalecane)

Niewystarczająca