Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Szczegółowa instrukcja instalacji ESET PROTECT On-Prem w systemie Linux

W tej procedurze instalacji przedstawimy szczegółową symulację instalacji serwera ESET PROTECT i konsoli internetowej ESET PROTECT. Przeprowadzimy symulację instalacji z użyciem bazy danych MySQL.


note

Instrukcje instalacji dla wybranych dystrybucji Linuksa

Możesz postępować zgodnie z naszymi artykułami bazy wiedzy z instrukcjami dotyczącymi poszczególnych dystrybucji:

CentOS 7

Debian 10

SUSE Linux Enterprise Server (SLES)

Przed instalacją

1.Sprawdź, czy serwer bazy danych istnieje w sieci i jest możliwy dostęp do niego na serwerze lokalnym/zdalnym. Jeśli serwer bazy danych nie jest zainstalowany, zainstaluj i skonfiguruj nowy.

2.Pobierz autonomiczne komponenty ESET PROTECT dla systemu Linux (Agent, Serwer, Konsola internetowa). Odpowiednie pliki instalacyjne znajdują się w kategorii Instalatory autonomiczne ESET PROTECT w witrynie firmy ESET.

Proces instalacji

Do ukończenia instalacji wymagana jest możliwość użycia polecenia sudo lub uprawnień root.

1.Zainstaluj wymagane pakiety serwera ESET PROTECT.

2.Skonfiguruj połączenie z serwerem MySQL zgodnie z tematem dotyczącym konfiguracji programu MySQL.

3.Weryfikacja konfiguracji sterownika MySQL ODBC. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Instalacja i konfiguracja sterownika ODBC.

4.Dostosuj parametry instalacji i uruchom instalację serwera ESET PROTECT. Więcej informacji można znaleźć w części Instalacja serwera — system Linux.

5.Zainstaluj wymagane pakiety Java i Tomcat oraz zainstaluj konsolę internetową ESET PROTECT. W przypadku problemów z połączeniem HTTPS z konsolą internetową ESET PROTECT zapoznaj się z informacjami dotyczącymi konfiguracji połączenia HTTPS/SSL.

6.Zainstaluj agenta ESET Management na komputerze serwera.


note

Zalecamy usunięcie poleceń zawierających poufne dane (na przykład hasło) z historii wiersza poleceń:

1.Uruchom polecenie history, aby wyświetlić listę wszystkich poleceń w historii.

2.Uruchom polecenie history -d line_number (określ numer wiersza, w którym występuje interesujące Cię polecenie). Możesz też wywołać polecenie history -c, aby usunąć całą historię wiersza poleceń.