Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Zmienianie adresu IP lub nazwy hosta serwera ESET PROTECT po migracji

Aby zmienić adres IP lub nazwę hosta serwera ESET PROTECT, należy wykonać poniższe kroki:

1.Jeśli certyfikat serwera ESET PROTECT zawiera określony adres IP i/lub nazwę hosta, utwórz nowy certyfikat serwera zawierający nowy adres IP i nową nazwę hosta, z którym nawiązujesz połączenie. Jeśli jednak pole hosta certyfikatu Serwera zawiera symbol wieloznaczny *, przejdź do kroku 2. Jeśli to pole nie zawiera symbolu wieloznacznego, utwórz nowy certyfikat Serwera, dodając nowy adres IP i nową nazwę hosta oddzielone przecinkiem oraz dodaj poprzedni adres IP oraz poprzednią nazwę hosta.

2.Podpisz nowy certyfikat serwera przy użyciu urzędu certyfikacji serwera ESET PROTECT.

3.Utwórz politykę przekierowującą połączenia z klientem na nowy adres IP lub pod nową nazwę hosta (preferowany jest adres IP). Dodaj też informacje o drugim (alternatywnym) połączeniu ze starym adresem IP lub starą nazwą hosta, aby umożliwić agentowi ESET Management łączenie się z obydwoma serwerami. Więcej informacji zawiera artykuł Tworzenie polityki dla agenta ESET Management na potrzeby połączenia z nowym serwerem ESET PROTECT.

4.Zastosuj tę politykę na komputerach klienckich i zezwól na replikację przez agenty ESET Management. Chociaż polityka może przekierowywać klienty na nowy serwer (który nie jest uruchomiony), agenty ESET Management będą używać alternatywnych informacji o serwerze, aby łączyć się z pierwotnym adresem IP.

5.Ustaw nowy certyfikat serwera w sekcji Więcej > Ustawienia.

6.Uruchom ponownie usługę serwera ESET PROTECT i zmień adres IP lub nazwę hosta.

Ilustrowane instrukcje dotyczące zmiany adresu serwera ESET PROTECT można znaleźć w tym artykule bazy wiedzy.