Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Instalowanie serwera ESET PROTECT

Instalator kompleksowy ESET PROTECT jest dostępny tylko dla systemów operacyjnych Windows. Instalator kompleksowy umożliwia zainstalowanie wszystkich komponentów produktu ESET PROTECT przy użyciu Kreatora instalacji ESET PROTECT On-Prem.

1.Otwórz pakiet instalacyjny. Na ekranie powitalnym skorzystaj z menu rozwijanego Język, aby dostosować ustawienia języka. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

welcome

2.Wybierz opcję Zainstaluj i kliknij przycisk Dalej.

package_installation_select

3.Zaznacz pole wyboru Weź udział w programie udoskonalania produktu, aby wysyłać anonimowe dane telemetryczne i raport o awariach do firmy ESET (wersja i typ systemu operacyjnego, wersja produktu ESET i inne informacje specyficzne dla produktu). Po zaakceptowaniu umowy EULA kliknij opcję Dalej.

4.Wybierz komponenty do zainstalowania i kliknij przycisk Dalej.

arrow_down_business Microsoft SQL Server Express

arrow_down_business Dodaj niestandardowy certyfikat HTTPS dla konsoli internetowej

arrow_down_business ESET Bridge Serwer proxy

package_installation_components

5.W przypadku wybrania opcji Dodaj niestandardowy certyfikat HTTPS dla konsoli internetowej kliknij Przeglądaj i wybierz ważny certyfikat (plik .pfx lub .p12 file), a w polu Hasło wpisz hasło do niego (lub pozostaw to pole puste, jeśli nie ustawiono hasła). Instalator zainstaluje certyfikat dostępu do konsoli internetowej na serwerze Tomcat. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

package_installation_import_https_certificate

6.Jeśli podczas sprawdzania wymagań wstępnych wystąpią błędy, rozwiąż je. Sprawdź, czy system spełnia wszystkie wymagania wstępne.

arrow_down_business Nie zainstalowano platformy .NET 4

arrow_down_business Nie znaleziono środowiska Java/Java (wersja 64-bitowa)

arrow_down_business Instalator jest w niewłaściwym stanie/Microsoft SQL Server Express

arrow_down_business Na dysku systemowym dostępnych jest tylko 32 MB wolnego miejsca.

arrow_down_business Na komputerze jest zainstalowany program ESET Remote Administrator 5.x lub starszy.

7.Jeśli po ukończeniu sprawdzania wymagań wstępnych okaże się, że środowisko spełnia wszystkie wymagania, rozpocznie się instalacja. Pamiętaj, że instalacja może potrwać ponad godzinę w zależności od konfiguracji systemu oraz sieci.


note

Podczas trwania instalacji Kreator instalacji ESET PROTECT On-Prem nie będzie odpowiadać.

package_installation_progress

8.Jeśli w kroku 4 zostanie zainstalowany program Microsoft SQL Server Express, instalator przeprowadzi sprawdzenie połączenia z bazą danych. Jeśli masz istniejący serwer baz danych, instalator wyświetli monit o wprowadzenie szczegółów połączenia z bazą danych:

arrow_down_business Konfigurowanie połączenia z serwerem SQL/MySQL

9.Instalator wyświetli monit o wprowadzenie hasła do konta administratora konsoli internetowej. To hasło jest ważne, ponieważ będzie służyć do logowania się w konsoli internetowej ESET PROTECT. Kliknij przycisk Dalej.

package_installation_webconsole

10. Możesz pozostawić puste pola lub wprowadzić informacje o firmie, które będą widoczne w szczegółach certyfikatów agenta ESET Management i serwera ESET PROTECT. Jeśli wprowadzisz hasło w polu Hasło urzędu, zapamiętaj je. Kliknij przycisk Dalej.

package_installation_certificate

11. Wprowadź prawidłowy Klucz licencyjny (jest dołączony do wiadomości e-mail od firmy ESET z informacjami o nowym zakupie), a następnie kliknij przycisk Dalej. Alternatywnie można wybrać opcję Aktywuj później (dodatkowe instrukcje można znaleźć w rozdziale Aktywacja).

package_installation_activation

12. Zobaczysz postęp instalacji.

package_installation_progress_2

13. Jeśli wybrana została opcja instalacji narzędzia Rogue Detection Sensor, wyświetlą się okna instalacji sterownika WinPcap. Należy się upewnić, że zaznaczone jest pole wyboru Automatycznie uruchamiaj sterownik WinPcap przy rozruchu.

14. Po ukończeniu instalacji zostanie wyświetlony komunikat „Zainstalowano komponenty rozwiązania ESET PROTECT” z adresem URL konsoli internetowej ESET PROTECT. Kliknij adres URL, aby otworzyć konsolę internetową lub kliknij przycisk Zakończ.

package_installation_successful

Jeśli instalacja nie powiedzie się:

Zapoznaj się z plikami dziennika instalacji w pakiecie instalacji kompleksowej. Dzienniki znajdują się w tym samym katalogu co instalator kompleksowy, na przykład:
C:\Users\Administrator\Downloads\x64\logs\

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów można znaleźć w sekcji Rozwiązywanie problemów.