Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Procedury uaktualniania

Istnieją różne sposoby uaktualniania serwera ESET PROTECT oraz innych komponentów programu ESET PROTECT. Zobacz również procedury migracji i ponownej instalacji.


warning

Upewnij się, że masz obsługiwaną wersję systemu operacyjnego, zanim rozpoczniesz uaktualnienie do wersji ESET PROTECT On-Prem 11.0.

Zaleca się wykonanie kopii zapasowej bazy danych ESET PROTECT przed uaktualnieniem.

Jeśli zainstalowana jest starsza, nieobsługiwana baza danych (MySQL 5.5 lub Microsoft SQL 2008/2012), uaktualnij bazę danych do zgodnej wersji przed przystąpieniem do uaktualniania serwera ESET PROTECT.

Aktualizacja z ERA 5.x/6.5 lub ESMC 7.x

Możesz bezpośrednio uaktualnić ESET PROTECT On-Prem do wersji 11.0 z wersji ESET PROTECT On-Prem 9.0 i nowszych. Bezpośrednia aktualizacja z wersji 7.2–8.x wycofanych z eksploatacji nie została przetestowana i nie jest obsługiwana.

Jeśli masz ERA 5.x/6.x lub ESMC 7.0/7.1, bezpośrednie uaktualnienie do ESET PROTECT On-Prem 11.0 nie jest obsługiwane — wykonaj czystą instalację programu ESET PROTECT On-Prem 11.0.

Czynności po uaktualnieniu ze wcześniejszej wersji programu ESET PROTECT On-Prem do ESET PROTECT On-Prem 11.0


important

Możesz bezpośrednio uaktualnić ESET PROTECT On-Prem do wersji 11.0 z wersji ESET PROTECT On-Prem 9.0 i nowszych. Bezpośrednia aktualizacja z wersji 7.2–8.x wycofanych z eksploatacji nie została przetestowana i nie jest obsługiwana.

Wybierz jedną z procedur uaktualniania:

Procedura uaktualniania

System operacyjny

Komentarz

Zadanie uaktualnienia składników w konsoli internetowej

Windows/Linux

 

Instalator kompleksowy ESET PROTECT On-Prem 11.0

System Windows

W przypadku, gdy istniejąca kopia serwera została zainstalowana za pomocą instalatora kompleksowego, zalecaną opcją aktualizacji jest również skorzystanie z instalatora kompleksowego (zakładając, że masz domyślną instalację bazy danych Microsoft SQL i serwera Apache Tomcat).

Ręczne uaktualnianie oparte na składnikach

Linux

Instrukcje dla zaawansowanych użytkowników Linuksa.

Aktualizacja urządzenia wirtualnego ESET PROTECT

(Urządzenie wirtualne) Linux

 


note

Aby poznać wersję poszczególnych uruchomionych komponentów programu ESET PROTECT, należy sprawdzić wersję serwera ESET PROTECT. W konsoli internetowej ESET PROTECT przejdź na stronę Informacje, a następnie wyświetl listę wersji wszystkich składników ESET PROTECT.