Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Klaster trybu failover — Windows

Poniżej przedstawiono zaawansowane czynności wymagane podczas instalacji programu ESET PROTECT On-Prem w klastrze trybu failover:


note

Więcej informacji na temat instalacji klastra zawiera artykuł w bazie wiedzy dotyczący serwera ESET PROTECT.

1.Utwórz klaster trybu failover z dyskiem udostępnionym:

Instrukcje dotyczące tworzenia klastra trybu failover w systemie Windows Server 2016 i 2019

Instrukcje dotyczące tworzenia klastra trybu failover w systemie Windows Server 2012 i 2012 R2

2. W Kreatorze tworzenia klastra wprowadź żądaną nazwę hosta (wymyśl nazwę) i adres IP.

3.Uzyskaj dostęp online do udostępnionego dysku klastrowego w węźle 1 i zainstaluj na nim serwer ESET PROTECT przy użyciu instalatora autonomicznego. Podczas instalacji pamiętaj o zaznaczeniu opcji To jest instalacja klastra oraz wybraniu dysku udostępnionego jako pamięci masowej do przechowywania danych aplikacji. Wymyśl nazwę hosta i wprowadź ją w polu Certyfikat serwera programu ESET PROTECT Server obok wstępnie podanych nazw hosta. Zapamiętaj tę nazwę hosta i użyj jej w kroku 6 podczas tworzenia roli serwera ESET PROTECT w Menedżerze klastra.

4.Zatrzymaj ESET PROTECT Server w węźle 1. Uzyskaj dostęp online do udostępnionego dysku klastrowego w węźle 2 i zainstaluj na nim serwer ESET PROTECT przy użyciu instalatora autonomicznego. Upewnij się, że podczas instalacji została zaznaczona opcja To jest instalacja klastra. Wybierz dysk udostępniony jako pamięć masową do przechowywania danych aplikacji. Nie zmieniaj informacji o połączeniu z bazą danych i certyfikacie. Zostały one skonfigurowane podczas instalacji programu ESET PROTECT Server w węźle 1.

5.Skonfiguruj zaporę, aby zezwolić na połączenia przychodzące we wszystkich portach używanych przez program ESET PROTECT Server.

6.W menedżerze konfiguracji klastra utwórz i uruchom rolę (Konfiguruj rolę > Wybierz rolę > Usługa ogólna) dla usługi serwera ESET PROTECT. Wybierz usługę serwera ESET PROTECT z listy dostępnych usług. Bardzo ważne jest użycie tej samej nazwy hosta dla roli co w kroku 3. dotyczącym certyfikatu serwera.

7.Zainstaluj agenta ESET Management we wszystkich węzłach klastra przy użyciu instalatora autonomicznego. Na ekranach Konfiguracja agenta i Połączenie z serwerem ESET PROTECT użyj nazwy hosta z kroku 6. Przechowuj dane agenta w węźle lokalnym (nie na dysku klastrowym).

8.Serwer internetowy (Apache Tomcat) nie jest obsługiwany w klastrze, dlatego trzeba go zainstalować na dysku nieklastrowym albo na innym komputerze:

a.Zainstaluj konsolę internetową na oddzielnym komputerze i skonfiguruj ją poprawnie, aby połączyć się z rolą klastra serwera ESET PROTECT.

b.Po zainstalowaniu konsoli internetowej znajdź jej plik konfiguracyjny pod adresem: C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties

c.Otwórz plik w aplikacji Notatnik lub w innym prostym edytorze tekstu. W wierszu server_address=localhost zastąp element „localhost” adresem IP lub nazwą hosta roli klastra serwera ESET PROTECT.