Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Repozytorium offline — Windows

Za pomocą narzędzia Kopia dystrybucyjna można utworzyć repozytorium offline (w systemie Windows). Zazwyczaj jest to wymagane w przypadku zamkniętych sieci komputerowych lub sieci o ograniczonym dostępie do Internetu. Narzędzia Mirror Tool można użyć do utworzenia klonu repozytorium ESET w lokalnym folderze. Sklonowane repozytorium można następnie przenieść do lokalizacji w sieci zamkniętej (np. na dysku zewnętrznym). Repozytorium można skopiować do bezpiecznej lokalizacji w sieci lokalnej, a następnie udostępnić je za pośrednictwem serwera HTTP (np. ESET Bridge).

Aby zaktualizować repozytorium offline, należy uruchomić to samo polecenie z tymi samymi parametrami, które zostały użyte na potrzeby utworzenia repozytorium offline. Zostaną użyte istniejące dane w folderze pośredniczącym i zastąpione zostaną tylko nieaktualne pliki.


important

Należy pamiętać, że rozmiar repozytorium jest coraz większy, a rozmiar katalogu pośredniczącego będzie taki sam. Przed rozpoczęciem tej procedury należy się upewnić, że jest dostępne co najmniej 1,2 TB wolnego miejsca.

Najlepsze praktyki

Zobacz też artykuł bazy wiedzy ESET Najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z ESET PROTECT On-Prem w środowisku offline.

Przykładowy scenariusz dla systemu Windows

I. Utworzenie klonu repozytorium

1.Pobierz narzędzie Mirror Tool.

2.Wyodrębnij narzędzie Mirror Tool z pobranego pliku .zip.

3.Przygotuj (utwórz) foldery dla następujących elementów:

pliki pośredniczące

repozytorium końcowe

4.Otwórz wiersz polecenia i zmień katalog na folder, do którego wyodrębniono narzędzie Mirror Tool (użyj polecenia cd).

5.Uruchom następujące polecenie (zmieniając katalog pośredniczący i katalog wyjściowy repozytorium na foldery z kroku 3):

MirrorTool.exe --repositoryServer AUTOSELECT ^
--intermediateRepositoryDirectory C:\Intermediary ^
--outputRepositoryDirectory C:\Repository

6.Po skopiowaniu repozytorium do folderu outputRepositoryDirectory przenieś folder wraz z zawartością na inny komputer, z którego dostępna jest sieć zamknięta.

II. Skonfigurowanie serwera HTTP

1.Na komputerze znajdującym się w sieci zamkniętej należy uruchomić serwer HTTP. W tym celu można użyć:

serwera proxy ESET Bridge z witryny pobierania firmy ESET (niniejszy scenariusz)

innego serwera HTTP.

2.Zainstaluj serwer proxy ESET Bridge.

III. Uruchomienie repozytorium offline

1.Przejdź do folderu C:\Program Files\ESET\Bridge i otwórz plik pkgid za pomocą prostego edytora tekstu. Zmień ustawienie http_proxy_settings_static_content_enabled na true, aby aktywować serwer repozytorium offline. Zapisz zmiany i zamknij plik pkgid.

2.Skopiuj pobrane repozytorium z kroku 6 (sekcja I. powyżej) do katalogu serwera repozytorium offline:

Domyślny katalog serwera repozytorium offline to C:\ProgramData\ESET\Bridge\OfflineRepository i ma on odpowiednie prawa dostępu.

Utwórz nowy folder dla repozytorium offline (np. C:\Repository). W pliku pkgid zastąp wiersz "http_proxy_settings_offline_repository_dirPath": "%DATADIR%\\OfflineRepository" wierszem "http_proxy_settings_offline_repository_dirPath": "C:\\Repository". Użytkownik NETWORK SERVICE potrzebuje pełnych praw dostępu do katalogu.

3.Uruchom ponownie usługę ESET Bridge za pomocą poleceń wiersza poleceń: net stop "EsetBridge" i net start "EsetBridge". Usługę należy ponownie uruchomić dopiero po zmianie pliku pkgid — ponowne uruchomienie usługi nie jest konieczne, gdy dane repozytorium zostaną zmienione, usunięte lub dodane.

4.Repozytorium offline działa pod adresem http://YourIPaddress:4449 (np. http://10.1.1.10:4449).

5.Ustaw nowy adres repozytorium za pomocą konsoli internetowej produktu ESET PROTECT:

a.Serwer ESET PROTECT — kliknij pozycję Więcej > Serwera > Ustawienia zaawansowane > Repozytorium i wprowadź adres repozytorium trybu offline w polu Serwer.

b.Agenty ESET Management — kliknij Zasady, a następnie zasadę agenta i wybierz Edytuj > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Repozytorium > wprowadź adres repozytorium trybu offline w polu Serwer.

c.Produkty ESET dla punktów końcowych (dla systemu Windows) — kliknij Zasady, zasadę Produkt firmy ESET do obsługi punktów końcowych > Edytuj > Ustawienia > Aktualizuj > Profile > Aktualizacje >Aktualizacje modułów > wprowadź adres repozytorium trybu offline w polu Serwer niestandardowy.