Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Instalacja narzędzia RD Sensor — Windows

Wymagania wstępne

WinPcap — użyj najnowszej wersji WinPcap (4.1.0 i nowsze)

Należy odpowiednio skonfigurować sieć (odpowiednie porty muszą być otwarte, komunikacja przychodząca nie może być blokowana przez zaporę itd.)

Serwer ESET PROTECT jest osiągalny,

Agent ESET Management musi być zainstalowany na komputerze lokalnym, aby wszystkie funkcje programu były w pełni obsługiwane.


important

Jeśli istnieje wiele segmentów sieci, Rogue Detection Sensor musi być zainstalowany osobno w każdym segmencie sieci, aby uzyskać pełną listę wszystkich urządzeń w całej sieci.

Instalacja

Aby zainstalować komponent narzędzia RD Sensor w systemie Windows, należy wykonać poniższe czynności:


important

Upewnij się, że spełnione są wszystkie wymagania wstępne dotyczące instalacji wskazane powyżej.

1.Przejdź do sekcji pobierania programu ESET PROTECT w celu pobrania instalatora autonomicznego tego komponentu programu ESET PROTECT (rdsensor_x86.msi lub rdsensor_x64.msi).

2.Aby rozpocząć instalację, dwukrotnie kliknij plik instalacyjny narzędzia RD Sensor.

3.Zaakceptuj umowę EULA i kliknij przycisk Dalej.

4.Zaznacz pole wyboru Weź udział w programie udoskonalania produktu, aby wysyłać anonimowe dane telemetryczne i raport o awariach do firmy ESET (wersja i typ systemu operacyjnego, wersja produktu ESET i inne informacje specyficzne dla produktu).

5.Wybierz lokalizację instalacji narzędzia RD Sensor i kliknij przycisk Dalej > Instaluj.

6.Po zakończeniu instalacji zostanie uruchomiony komponent ESET Rogue Detection Sensor.

Plik dziennika Rogue Detection Sensor można znaleźć w plikach dziennika: C:\ProgramData\ESET\Rogue Detection Sensor\Logs\