Factory reset (Obnovenie pôvodných nastavení)

Pre vrátenie virtuálneho zariadenia ESET PROTECT do pôvodného stavu môžete použiť funkciu Factory reset. Všetky nastavenia budú vynulované a celá ESET PROTECT databáza bude odstránená.


warning

Dôrazne odporúčame, aby ste si pred obnovením pôvodných nastavení zálohovali vašu ESET PROTECT databázu. Po vynulovaní ostane vaša databáza prázdna.

Funkcia obnovenia pôvodných nastavení (Factory reset) obnoví len tie nastavenia, ktoré boli zmenené počas konfigurácie ESET PROTECT VA. Ostatné zmeny a nastavenia budú ponechané. V ojedinelých prípadoch sa môže stať, že funkcia obnovenia pôvodných nastavení nevráti vaše virtuálne zariadenie do pôvodného stavu úplne. Ak máte problémy s ESET PROTECT VA, odporúčame nasadiť nový počítač. Pre aktualizáciu/migráciu alebo vykonanie obnovy po nehode postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Aktivujte režim správy zadaním hesla a stlačením klávesu Enter dvakrát. Pomocou šípok zvoľte možnosť Factory reset a stlačte kláves Enter.

factory_reset

2.Stlačením klávesu Enter obnovíte pôvodné nastavenia svojho virtuálneho zariadenia ESET PROTECT. V tomto bode sa ešte stále môžete vrátiť späť do menu stlačením klávesovej skratky Ctrl + C.


warning

Nepoužívajte skratku Ctrl + C, ak je už obnova spustená, pretože to môže poškodiť virtuálne zariadenie.

factory_reset_02


note

Ak uvidíte na obrazovke akékoľvek chybové hlásenia počas obnovy pôvodných nastavení, skúste spustiť obnovu znova. V prípade, že opätovné spustenie obnovy pôvodných nastavení nepomohlo, odporúčame vykonať nové nasadenie. Môžete postupovať podľa rovnakých krokov ako v prípade aktualizácie/migrácie alebo vykonať obnovu po nehode.

Funkcia Factory reset vykoná nasledujúce akcie:

vynuluje nastavenia siete, všetky heslá a názov hostiteľa,

vyčistí nástroj Webmin, konfiguračné súbory zariadenia, balíky a systémové protokoly,

odstráni z ESET PROTECT databázy všetky dáta,

vynuluje používateľské heslo pre ESET PROTECT databázu.

Po reštarte bude vaše ESET PROTECT VA obnovené do pôvodného stavu ako je to v prípade, keď je čerstvo nasadené, a vy budete môcť začať s nastaveniami od základov.


note

Vlastné úpravy alebo nastavenia, ktoré sa netýkajú ESET PROTECT, ostanú nezmenené.