Konfigurácia virtuálneho zariadenia ESET PROTECT

Virtuálne zariadenie ESET PROTECT (ESET PROTECT VA) je možné jednoducho nastaviť pomocou webového rozhrania. Na použitie a prístup do webového rozhrania ESET PROTECT VA musíte mať vo vašej sieti DHCP server, aby malo ESET PROTECT VA automaticky pridelenú IP adresu.


note

Ak nemáte vo vašej sieti DHCP server, budete musieť pre ESET PROTECT VA nastaviť statickú IP adresu.

Po úspešnom nasadení virtuálneho počítača pre virtuálne zariadenie ESET PROTECT musíte vybrať typ zariadenia ESET PROTECT, ktorý chcete spustiť na virtuálnom počítači. Vo webovom prehliadači vyberte z roletového menu požadovaný typ zariadenia ESET PROTECT pre váš virtuálny počítač a nakonfigurujte ho. Kliknite na príslušný odkaz nižšie pre zobrazenie postupu konfigurácie pre váš typ zariadenia:

Zariadenie ESET PROTECT Server

Zariadenie ESET PROTECT MDM

VA_web_select