Configure domain (Nastavenie domény)

Ak zlyhá operácia pripojenia k doméne, je to zvyčajne spôsobené nesprávnym nastavením súborov ESET PROTECT VA. Funkcia Configure Domain vám umožňuje upravovať konfiguračné súbory tak, aby do nich bolo možné zahrnúť vlastné nastavenia vášho prostredia. Sú dostupné tieto typy konfiguračných súborov:

Názov súboru

Popis

/etc/hosts

Súbor Hosts by mal byť správne namapovaný k názvu vášho doménového radiča a jeho IP adrese.

/etc/krb5.conf

Konfiguračný súbor Kerberos by mal byť správne vygenerovaný. Uistite sa, že kinit <user-from-domain> funguje.

/etc/ntp.conf

Konfiguračný súbor NTP by mal obsahovať záznam o pravidelných aktualizáciách synchronizácie času s doménovým radičom.

/etc/samba/smb.conf

Konfiguračný súbor Samba by mal byť správne vygenerovaný.

Tieto súbory sú prednastavené a vyžadujú minimálne úpravy, napr. pri špecifikovaní názvu domény, názvu doménového radiča, názvu servera DNS atď.

1.Aktivujte režim správy zadaním hesla a stlačením klávesu Enter dvakrát. Pomocou šípok zvoľte možnosť Configure domain a stlačte kláves Enter.


note

Toto je pokročilý postup, ktorý odporúčame len pre skúsených správcov.

configure_domain

2.Stlačte Enter pre úpravu prvého konfiguračného súboru.

3.Stlačte klávesy Ctrl + X pre zatvorenie textového editora. Stlačte kláves Y pre uloženie alebo kláves N pre zahodenie zmien. Ak ste nevykonali žiadne zmeny, textový editor sa zatvorí. Ak chcete urobiť ďalšie zmeny, nepoužite Ctrl + X, ale stlačte Ctrl + C pre zrušenie a vráťte sa do textového editora. Príklady úpravy konfiguračných súborov nájdete v tomto článku databázy znalostí.


note

Pozrite si súbor /root/help-with-domain.txt na svojom ESET PROTECT VA. Najrýchlejšou cestou je vyhľadať súbor help-with-domain.txt pomocou nástroja Webmin File manager. Na zobrazenie tohto súboru môžete tiež použiť príkaz nano help-with-domain.txt.

Ak nemáte skúsenosti so systémom Linux a terminálom, môžete použiť nástroj Webmin a nakonfigurovať doménové pripojenie (Kerberos, NTP alebo sieťové nastavenia prostredníctvom Samba Windows File Sharing).

4.Po dokončení konfigurácie domény vyberte možnosť Rejoin domain a zadajte meno správcu a heslo pre pripojenie k doméne.