Opätovné pripojenie k doméne

Túto funkciu použite, ak máte problémy s Active Directory alebo dôveryhodnosťou domény.


important

Je dôležité, aby bola doména nastavená správne, pretože v opačnom prípade funkcia Rejoin domain nemusí fungovať.

1.Aktivujte režim správy zadaním hesla a stlačením klávesu Enter dvakrát. Pomocou šípok zvoľte možnosť Rejoin domain a stlačte kláves Enter.

rejoin_domain

2.Zadajte doménové používateľské meno, ktoré bude použité na pripojenie k doméne.

Ak nemáte skúsenosti so systémom Linux a terminálom, môžete použiť rozhranie Webmin a funkciu Bind to Domain nástroja Samba Windows File Sharing.

bind_to_domain