Change database password (Zmena hesla pre databázu)

Root heslo databázy umožňuje úplný prístup na databázový server MySQL. Root používateľ MySQL má úplnú kontrolu iba nad serverom MySQL.

1.Aktivujte režim správy zadaním hesla a stlačením klávesu Enter dvakrát. Pomocou šípok zvoľte možnosť Change database password a stlačte kláves Enter.

change_db_psw

2.Ak budete vyzvaný na zadanie starého root hesla databázy, zadajte heslo, ktoré ste nastavili počas konfigurácie ESET PROTECT VA. Toto heslo sa môže líšiť od vášho hesla pre virtuálny počítač, ak ste ho zmenili osobitne.

change_db_psw02png

Root heslo databázy bolo zmenené.