Heslá pre virtuálne zariadenie ESET PROTECT

Virtuálne zariadenie ESET PROTECT používa niekoľko odlišných používateľských účtov. Nasledujúca tabuľka vysvetľuje jednotlivé typy účtov:

Typ účtu

Prednastavené heslo

Popis a použitie

Operačný systém (CentOS) root

eraadmin

Toto je účet, pomocou ktorého sa môžete prihlásiť do svojho ESET PROTECT VA. Poskytuje vám prístup do konzoly na správu virtuálneho zariadenia ESET PROTECT a rozhrania na správu Webmin. Umožňuje vám obnoviť továrenské nastavenia pomocou funkcie Factory reset alebo vykonať akciu Pull database from other server (načítanie obsahu databázy z iného servera). Zvyčajne budete vyzvaný na zadanie vášho hesla pre virtuálny počítač.

Databáza (MySQL) root

eraadmin

Toto je root účet pre MySQL databázový server. Umožňuje vám vykonávať databázové operácie, ako napr. Backup (zálohovanie) alebo Restore (obnova) databázy. Zvyčajne budete vyzvaný na zadanie vášho root hesla databázy.

Správca ESET PROTECT Web Console

špecifikované počas konfigurácie ESET PROTECT VA

Toto heslo je dôležité, pretože vám umožňuje prístup do rozhrania ESET PROTECT Web Console.

Prednastavené heslo je možné zmeniť počas konfigurácie virtuálneho zariadenia ESET PROTECT. Všetky účty uvedené vyššie budú mať rovnaké heslo, ktoré ste špecifikovali počas konfigurácie ESET PROTECT VA. Avšak, pre každý účet môže byť nastavené iné heslo. Je bezpečnejšie používať odlišné heslá, hoci používanie viacerých hesiel môže byť komplikovanejšie. Z tohto dôvodu odporúčame nájsť si efektívny spôsob spravovania rôznych hesiel pre ESET PROTECT VA, aby nenastal zmätok.


note

Keď nasadíte ESET PROTECT VA, ktoré ešte nie je nakonfigurované, bude používať rovnaké heslo eraadmin pre všetky horeuvedené účty, až kým nebude zmenené v rámci konfigurácie virtuálneho zariadenia ESET PROTECT.

V prípade, že zabudnete heslo pre ktorýkoľvek zo spomínaných účtov, pozrite si kapitolu Ako obnoviť zabudnuté heslo pre ESET PROTECT VA.