Zálohovanie databázy

Zálohovanie je nevyhnutnou súčasťou efektívneho plánu obnovy v prípade straty údajov. Pomocou funkcie Backup database môžete vašu ESET PROTECT databázu zálohovať a uložiť do záložného súboru MySQL era-backup.sql, ktorý sa nachádza v root priečinku.


note

Alternatívou zálohovania databázy je vytvorenie snímok (snapshots) virtuálneho počítača. Týmto spôsobom bude zachované celé ESET PROTECT VA, všetky jeho nastavenia, ako aj ESET PROTECT databáza. Ak však obnovíte snímku (snapshot) vášho virtuálneho počítača, budete musieť spustiť funkciu Reset after snapshot revert.


important

Odporúčame, aby ste vykonávali zálohu vašej ESET PROTECT databázy často a ukladali záložný súbor na externé úložisko. Toto je dôležité, pretože v prípade, že by došlo k problémom resp. strate údajov, budete mať kópiu celej ESET PROTECT databázy uloženú inde (nie lokálne na vašom ESET PROTECT VA). Príkladom môže byť poškodenie ESET PROTECT VA alebo jeho zmazanie. Ak ste nedávno vykonali zálohu ESET PROTECT databázy, budete môcť obnoviť ESET PROTECT VA do rovnakého stavu, v akom bolo tesne pred nehodou. Podrobný postup nájdete v časti Obnova ESET PROTECT VA po nehode.

1.Aktivujte režim správy zadaním hesla a stlačením klávesu Enter dvakrát. Zvoľte možnosť Backup database pomocou šípok a stlačte kláves Enter.

backup_db

2.Predtým, ako bude môcť byť vykonaná záloha databázy, vás systém vyzve, aby ste zadali root heslo databázy.


note

Ak si nepamätáte root heslo databázy, môžete ho zmeniť a znova spustiť zálohu databázy.

backup_db_02


warning

Tento proces môže trvať od niekoľkých sekúnd až po niekoľko hodín v závislosti od veľkosti vašej databázy.

Počas zálohovania databázy sa služba ESET PROTECT Server zastaví, aby sa zachovala konzistentnosť dát.


note

Vždy skontrolujte, či sa na obrazovke nenachádzajú chybové hlásenia. Ak nájdete chybové hlásenia, zálohovanie databázy nebolo úspešné. Skúste zálohu databázy vykonať znova.

Zálohu databáz nájdete tu: /root/era-backup.sql


important

Stiahnite si záložný súbor na bezpečné miesto pomocou nástroja Webmin File manager.