Migrácia databázy z iného servera

Táto funkcia vám umožňuje preniesť ESET PROTECT databázu z existujúceho ESET PROTECT VA bežiaceho vo vašej infraštruktúre. Je podporovaná len na ESET PROTECT Serveri, na ostatných súčastiach (MDM) podporovaná nie je. Je to užitočné v prípadoch, keď chcete aktualizovať svoje ESMC VA alebo staršie ESET PROTECT VA na najnovšie ESET PROTECT VA, alebo chcete migrovať svoje ESET PROTECT VA.


important

V prípade migrácie bude potrebné ponechať vaše staré ESET PROTECT VA dostupné, aby mohla byť politika zmeny názvu hostiteľa/IP adresy uplatnená na všetky klientske počítače. V opačnom prípade sa klienty nebudú pripájať na vaše nové ESET PROTECT VA, ale budú sa pokúšať pripojiť sa na staré PRODUCT VA.

Uistite sa, že SSH je na vašom starom ESET PROTECT VA povolené.

Migrácia databázy môže byť vykonaná iba v prípade migrácie na novšiu alebo rovnakú verziu ESET PROTECT Servera. Počas migrácie je štruktúra databázy aktualizovaná, avšak tento proces zlyhá v prípade, že ide o migráciu obsahu databázy na starší server. Migrácia databázy je jedným z dvoch spôsobov, ako aktualizovať virtuálne zariadenie.

Pre vykonanie migrácie databázy postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Nasaďte nové ESET PROTECT VA, ale zatiaľ ho nekonfigurujte.

2.Otvorte konzolu virtuálneho počítača a na hlavnej obrazovke stlačte Enter, čím vstúpite do režimu správy vášho nového ESET PROTECT VA.

3.Napíšte eraadmin a dvakrát stlačte kláves Enter pre prihlásenie.

va_login_psw

4.Zvoľte možnosť Pull database from other server pomocou šípok a stlačte kláves Enter.

pull_db

5.Zadajte root heslo databázy na vzdialenom ESET PROTECT VA, z ktorého chcete načítať ESET PROTECT databázu (vaše staré ESET PROTECT VA). Ak používate iba jedno heslo na vašom starom ESET PROTECT VA, zadajte ho tu.

6.Zadajte údaje pripojenia na vzdialené ESET PROTECT VA (SSH) – zadajte používateľské meno (root) a názov hostiteľa alebo IP adresu svojho starého ESET PROTECT VA v nasledujúcom formáte: root@IPaddress alebo root@hostname.

7.Ak sa vás systém opýta na pravosť hostiteľa, napíšte yes. V opačnom prípade tento krok ignorujte.

8.Zadajte heslo virtuálneho počítača svojho starého ESET PROTECT VA a stlačte Enter. Po dokončení zálohovania sa zobrazí nasledujúca správa: Remote ERA Server database was backed up (Databáza vzdialeného servera bola zálohovaná).


note

Čas potrebný na dokončenie operácií súvisiacich so zálohovaním a obnovou závisí od veľkosti databázy.

9.Znova zadajte heslo virtuálneho počítača svojho starého ESET PROTECT VA. V závislosti od času potrebného na skopírovanie databázy sa vám počas kopírovania môže niekoľkokrát zobraziť výzva na zadanie hesla.

10. Počkajte, kým neprebehne obnova databázy.

pull_db_interactive

11. Ak vykonávate aktualizáciu: Po úspešnej migrácii databázy ESET PROTECT vypnite staré ESET PROTECT VA a vyraďte ho z prevádzky.


important

Odporúčame vám ponechať si vaše staré ESET PROTECT VA, až kým nebudete mať istotu, že nová inštancia funguje správne.

Dôrazne odporúčame, aby ste neodinštalovali starý ESET PROTECT VA Server pomocou skriptu určeného na odinštalovanie. Odinštalovaním zároveň dôjde k odstráneniu všetkých licencií z novej databázy ESET PROTECT VA Servera. Aby ste predišli tomuto problému, pred odinštalovaním odstráňte starú databázu ESET PROTECT VA Servera (DROP DATABASE).

12. Nakonfigurujte svoje nové zariadenie:

Aktualizácia – nakonfigurujte svoje nové VA presne tak ako svoje predchádzajúce ESET PROTECT VA.

Migrácia – zmeňte konfiguráciu tak, aby vyhovovala novej doméne (konfigurácia alebo opätovné pripojenie k doméne) alebo vlastnostiam siete, napr. ak ste premiestnili svoje ESET PROTECT VA do inej siete.


note

Uistite sa, že všetky dáta sú zachované, všetky klienty sa pripájajú na váš nový server a že sa vaše ESET PROTECT VA správa rovnako ako predchádzajúce.