ESET PROTECT VA aktualizácia/migrácia

Pre aktualizáciu alebo migráciu vášho VA môžete postupovať nasledovne:

Aktualizácia – inštalácia novšej verzie súčastí ESET PROTECT.

Migrácia – premiestnenie ESET PROTECT VA do inej inštancie rovnakej verzie.

Migrácia a aktualizácia – premiestnenie ESET PROTECT VA do inej inštancie vyššej verzie.

 


note

Pri novom nasadení ESET PROTECT VA 8.1 a novších verzií je štandardne povolené Pokročilé zabezpečenie. Ak používate ESMC alebo ESET PROTECT VA verzie 8.0 s vypnutým Pokročilým zabezpečením, pri prechode na ESET PROTECT VA 8.1 alebo novšie verzie zostane Pokročilé zabezpečenie vypnuté.

Pred aktualizáciou/migráciou

Pred migráciou alebo aktualizáciou ESMC Servera si zálohujte svoju databázuexportujte certifikačnú autoritupartnerské certifikáty zo svojho starého ESET PROTECT/ESET PROTECT VA.

Migrácia databázy verzus Aktualizácia súčastí

Sú dostupné dva hlavné spôsoby aktualizácie virtuálneho zariadenia:

Použitím migrácie databázy – aktualizácia celého zariadenia vrátane operačného systému, nielen ESET PROTECT Servera. Tento proces je zložitejší a vyžaduje si v priebehu migrácie dve súbežne bežiace zariadenia. Odporúčame použiť migráciu databázy pri prechode medzi hlavnými verziami alebo v rámci riešenia problémov.

Aktualizácia pomocou úlohy Aktualizácia súčastí vo Web Console – tento proces je jednoduchší a nevyžaduje si prístup k zariadeniu, ale iba do Web Console. Tento postup odporúčame použiť v prípade rýchlych opráv a menších aktualizácií.

Proces migrácie a aktualizácie (odporúčaný spôsob aktualizácie)

Pre migráciu a aktualizáciu vášho ESET PROTECT VA sa riaďte nasledujúcimi pokynmi.

1.Stiahnite si najnovší súbor protect_appliance.ova (alebo protect_appliance.vhd.zip v prípade, že používate Microsoft Hyper-V).

2.Nasaďte nové ESET PROTECT VA. Prečítajte si inštrukcie v časti Proces nasadenia ESET PROTECT zariadenia. Nové ESET PROTECT VA zatiaľ prostredníctvom webového rozhrania nekonfigurujte.

3.Vykonajte migráciu databázy zo svojho starého VA. Podrobné inštrukcie nájdete v kapitole Migrácia databázy z iného servera.


important

Svoj starý VA Server zatiaľ neodinštalujte ani nevyraďte z prevádzky.

4.Nakonfigurujte nové virtuálne zariadenie ESET PROTECT pomocou webového rozhrania.

5.Skontrolujte, či sa vaše nové ESET PROTECT VA správa rovnako ako predchádzajúce.

oAk má nové ESET PROTECT VA inú IP adresu:

a)Vytvorte politiku na svojom starom VA, ktorá bude definovať novú IP adresu ESET PROTECT Servera, a priraďte ju k všetkým počítačom.

b)Počkajte, kým sa politika aplikuje na všetky ESET Management Agenty.

c)Uistite sa, že sa všetky počítače pripájajú k novému ESET PROTECT VA.

d)Vypnite a vyraďte z prevádzky staré virtuálne zariadenie.


important

Dôrazne odporúčame, aby ste neodinštalovali starý ESET PROTECT VA Server pomocou skriptu určeného na odinštalovanie. Odinštalovaním zároveň dôjde k odstráneniu všetkých licencií z novej databázy ESET PROTECT VA Servera. Aby ste predišli tomuto problému, pred odinštalovaním odstráňte starú databázu ESET PROTECT VA Servera (DROP DATABASE).

oAk má nové ESET PROTECT VA rovnakú IP adresu:

 


important

Uistite sa, že váš nový ESET PROTECT Server má rovnaké sieťové nastavenia (IP adresa, FQDN, názov počítača, DNS SRV záznam) ako váš starý VA Server. Môžete tiež použiť názov hostiteľa zmenou DNS záznamu tak, aby odkazoval na nový server.

a)Vypnite staré virtuálne zariadenie.

b)Zapnite nové ESET PROTECT VA.

c)Uistite sa, že sa všetky počítače pripájajú k novému ESET PROTECT VA.

d)Vyraďte z prevádzky staré virtuálne zariadenie.


important

Dôrazne odporúčame, aby ste neodinštalovali starý ESET PROTECT VA Server pomocou skriptu určeného na odinštalovanie. Odinštalovaním zároveň dôjde k odstráneniu všetkých licencií z novej databázy ESET PROTECT VA Servera. Aby ste predišli tomuto problému, pred odinštalovaním odstráňte starú databázu ESET PROTECT VA Servera (DROP DATABASE).

6.Aktualizujte vzorkovú skupinu ESET Management Agentov cez ESET PROTECT pomocou úlohy Aktualizácia súčastí.

7.Ak bola aktualizácia vzorkovej skupiny úspešná a agenty sa pripájajú, pokračujte s ďalšími agentmi.

Proces aktualizácie (alternatívny spôsob aktualizácie)


important

Aktualizáciou ESMC alebo staršieho ESET PROTECT na najnovší ESET PROTECT na rovnakom VA nevykonáte aktualizáciu softvéru virtuálneho zariadenia (operačný systém a balíky potrebné na správne fungovanie ESET PROTECT Servera). Z tohto dôvodu odporúčame po dokončení čistej aktualizácie vykonať migráciu servera.

Aktualizácia virtuálneho zariadenia pomocou úlohy na aktualizáciu súčastí:

1.Najskôr reštartujte službu ESET PROTECT Server.

2.Aktualizujte vzorkovú skupinu ESET Management Agentov.

3.Ak bola aktualizácia vzorkovej skupiny úspešná a agenty sa pripájajú, pokračujte s ďalšími agentmi.