Enable/Disable remote access (Povolenie/zakázanie vzdialeného prístupu)

Predtým, ako budete môcť používať vzdialený prístup (Rozhranie na správu Webmin a SSH), musíte ho najprv povoliť.

Aktivujte režim správy zadaním hesla a stlačením klávesu Enter dvakrát. Pomocou šípok zvoľte možnosť Enable/Disable remote access a stlačte kláves Enter.

enable_disable_webmin

Teraz môžete použiť:

Webmin – podrobnosti nájdete v kapitole Rozhranie na správu Webmin. Nástroj Webmin používa HTTPS a je spustený na porte 10000. Na prístup do rozhrania Webmin použite IP adresu uvedenú spolu s číslom portu 10000 vo formáte https://<host name or IP address>:10000, napr. https://10.10.11.16:10000 alebo https://protect.local:10000.

Vzdialený prístup cez SSH na porte 22 (toto je potrebné na umožnenie migrácie databázy).

Na hlavnej obrazovke konzoly na správu ESET PROTECT VA sa zobrazia nasledujúce informácie:

webmin_access_enable

Riešenie problémov týkajúcich sa SSH