Nastavenie statickej IP adresy

V prípade, že vaše virtuálne zariadenie ESET PROTECT nemá pridelenú IP adresu pomocou DHCP servera, vyžaduje sa manuálne nastavenie. Postupujte podľa inštrukcií uvedených nižšie pre manuálne nastavenie statickej IP adresy:

1.Na hlavnej obrazovke konzoly virtuálneho počítača stlačte Enter pre vstúpenie do režimu správy. Napíšte eraadmin a dvakrát stlačte kláves Enter pre prihlásenie.

va_login_psw

2.Zvoľte možnosť Set static IP address pomocou šípok a stlačte Enter.

set_static_ip

3.Spustí sa interaktívny sprievodca sieťovým nastavením a bude od vás vyžadovať tieto nastavenia:

Static IP address (statická IP adresa)

Network mask (maska siete)

Gateway address (adresa brány)

DNS server address (adresa DNS servera)


note

Sieťové parametre musia byť zadané v IPv4 formáte decimálnych čísel oddelených bodkou, napr. 192.168.1.10 (IP adresa) alebo 255.255.255.0 (maska siete).

Dostupnosť (ping) počítača s ESET PROTECT VA nie je možné testovať ani v prípade, že sieť je nastavená správne.

4.Pre pokračovanie stlačte Enter alebo stlačte Ctrl+C, ak chcete ostať v termináli.

ESET PROTECT VA má štandardne jeden sieťový adaptér, ktorý je zvyčajne postačujúci, ale ak z určitých dôvodov pridáte viacero sieťových adaptérov, funkcia Set static IP address sa bude vzťahovať iba na eth0 adaptér.