Ako povoliť ping na virtuálnom zariadení ESET PROTECT?

Ak chcete povoliť ping na počítači s virtuálnym zariadením ESET PROTECT, otvorte terminál a spustite nasledujúce príkazy ako root používateľ.

Skôr ako začnete, skontrolujte verziu svojho operačného systému CentOS pomocou príkazu hostnamectl. Následne podľa verzie svojho operačného systému spustite nasledujúce príkazy ako root používateľ:

CentOS 7

1. Zavolajte príkaz iptables:

iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT

2. Uložte iptables:

service iptables save

Teraz môžete vykonávať ping test pre virtuálne zariadenie ESET PROTECT z ostatných počítačov nachádzajúcich sa v rovnakej podsieti.