Ako povoliť SSH?

Pre povolenie SSH na ESET PROTECT VA (alebo ESMC VA) si pozrite časť Povolenie/zakázanie vzdialeného prístupu.

Riešenie problémov týkajúcich sa SSH

Otvorte terminál a spustite nasledujúce príkazy:

sudo systemctl status sshd – uistite sa, že SSH je spustené. Ak SSH nie je spustené, môžete ho spustiť pomocou nasledujúceho príkazu: sudo systemctl start sshd

sudo iptables -S – ak je otvorený port 22, uvidíte nasledujúci riadok: -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT. Pre pridanie portu 22 do iptables spustite príkaz nižšie:
sudo iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT