Reset after snapshot revert (Vykonanie obnovy po vrátení zmien k snímke)

Vždy, keď vrátite stav svojho virtuálneho počítača k staršej snímke (snapshot), budete musieť použiť funkciu Reset after snapshot revert, aby sa všetky klienty, ktoré sa pripájajú na server, zosynchronizovali s daným serverom.

1.Aktivujte režim správy zadaním hesla a stlačením klávesu Enter dvakrát. Pomocou šípok zvoľte možnosť Reset after snapshot revert a stlačte kláves Enter.

reset_after_snapshots_revert

2.Pred vykonaním obnovy pre ESET PROTECT Server realm vás systém vyzve, aby ste zadali svoje root heslo databázy.

reset_after_snapshots_revert_02