Restore database (Obnovenie databázy)

Táto funkcia nahradí vašu aktuálnu databázu zálohovanou databázou.


note

Odporúčame mať pripravený snapshot (snímku) virtuálneho počítača alebo zálohu aktuálnej databázy. Bude to slúžiť ako záložný plán pre prípad, že sa pri obnove vyskytnú problémy.

Pre vykonanie obnovy databázy postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

1.Aktivujte režim správy zadaním hesla a stlačením klávesu Enter dvakrát. Zvoľte možnosť Restore database pomocou šípok a stlačte kláves Enter.

restore_db


important

Nahrajte váš záložný súbor era-backup.sql, ktorý chcete obnoviť, do root adresára pomocou nástroja Webmin File manager. Cieľový súbor era-backup.sql bude prepísaný. Vynechajte tento krok, ak chcete obnoviť súbor era-backup.sql, ktorý sa už nachádza v root adresári.


warning

Nezamieňajte zálohy z rôznych serverov a rôznych serverových verzií. Použite iba súbor era-backup.sql, ktorý bol zálohovaný na rovnakom ESET PROTECT VA. Jedinou výnimkou, kedy môžete obnoviť databázu na iné ESET PROTECT VA, je prípad, keď je PRODUCT VA čerstvo nasadené a ešte na ňom nebola vykonaná konfigurácia.

2.Na začiatku procesu obnovenia databázy vás systém môže vyzvať, aby ste zadali root heslo databázy. Ak však obnovujete databázu na čerstvo nasadenom ESET PROTECT VA, ktoré ešte nebolo nakonfigurované, nebude sa od vás vyžadovať heslo.

restore_db_02

Tento proces môže trvať od niekoľkých sekúnd až po niekoľko hodín v závislosti od veľkosti vašej databázy.


note

Vždy skontrolujte, či sa na obrazovke nenachádzajú chybové hlásenia. Ak nájdete chybové hlásenia, obnovenie databázy nebolo úspešné. Skúste obnovu databázy vykonať znova.