Nástroje

Táto časť rozhrania Webmin obsahuje niekoľko rôznych modulov. Sú tu dva veľmi užitočné moduly:

File Manager – umožní vám zobraziť a manipulovať so súbormi na serveri pomocou HTML rozhrania. Keď prvýkrát načítate File manager (tiež známy pod názvom Filemin), ukáže sa obsah root priečinka na vašom virtuálnom zariadení ESET PROTECT v závislosti od toho, pod akým používateľským účtom ste prihlásený.

Navigácia v rámci štruktúry adresárov je jednoduchá. Kliknite na názov adresára alebo jeho ikonu (priečinok). V hornej ľavej časti okna Filemin uvidíte aktuálny adresár. Kliknite na ľubovoľnú časť cesty pre zobrazenie obsahu daného adresára.

Filemin môže byť tiež použitý na vyhľadávanie súborov. Kliknite na Tools v lište nástrojov (horná pravá časť okna Filemin) a zvoľte možnosť Search. Do poľa Search query zadajte vzorec vyhľadávania.

Ak chcete stiahnuť súbor z vášho ESET PROTECT VA do počítača, na ktorom je spustený váš webový prehliadač, kliknite na názov súboru alebo jeho ikonu.

Ak chcete nahrať súbor z počítača, na ktorom je spustený váš webový prehliadač, kliknite na File a potom na Upload to current directory. Týmto sa otvorí dialógové okno. Kliknite na ikonu spinky pre vyhľadanie súboru, ktorý chcete nahrať. Môžete vybrať viacero súborov a nahrať ich kliknutím na tlačidlo Upload Files. Nahrané súbory budú uložené vo vašom aktuálnom adresári. Po dokončení nahrávania sa zoznam adresárov aktualizuje a vy uvidíte súbory, ktoré ste nahrali.

K súboru sa môžete dostať aj pomocou vzdialenej URL adresy. Stačí kliknúť na File a vybrať možnosť Get from URL.

Obsah akéhokoľvek súboru vo vašom systéme môže byť zobrazený a upravovaný kliknutím na ikonu Edit v stĺpci Actions.

Pre vytvorenie nového prázdneho textového súboru kliknite na File, potom na Create new file a zadajte názov nového súboru.

Ak chcete premenovať súbor alebo adresár, kliknite na ikonu Rename v kontextovom menu, ktoré otvoríte kliknutím pravého tlačidla myši.

file_manager

Upload and download – ďalší užitočný modul nástroja Webmin v kategórii Tools. Umožňuje vám vykonávať so súbormi tri rôzne akcie:

Download from web – zadajte URL adresu súboru, ktorý chcete stiahnuť z internetu do vášho ESET PROTECT VA a upresnite umiestnenie, kde chcete daný súbor uložiť.

Upload to server – kliknite na ikonu spinky pre vyhľadanie súboru, ktorý chcete nahrať. Naraz môžete nahrať maximálne 4 súbory. Upresnite umiestnenie, kde chcete súbory uložiť.

Download from server – upresnite cestu vrátane názvu súboru v textovom poli File to download alebo kliknite na ikonu vedľa a prehľadávaním súborového systému ESET PROTECT VA vyberte súbor, ktorý chcete stiahnuť na počítač, na ktorom je spustený váš webový prehliadač. Kliknite na tlačidlo Download pre začatie sťahovania súboru.