Networking

Väčšinu času nie je potrebné meniť sieťové nastavenia, ale v prípade, že ich potrebujete zmeniť, môžete to urobiť v časti Networking. V tejto časti môžete nakonfigurovať niektoré užitočné moduly:

Kerberos5 configuration – je potrebné mať správne nastavené Kerberos tickets (tzv. vstupenky), aby mohla prebiehať AD synchronizácia. Keď sú Kerberos vstupenky nakonfigurované, môžete použiť funkciu Rejoin domain.

Linux Firewall – firewall založený na IPtables. Ak potrebujete povoliť porty, môžete tak učiniť tu pridaním pravidiel alebo úpravou už existujúcich pravidiel.

Network configuration – môžete nastaviť sieťový adaptér, zmeniť IP adresu, názov hostiteľa, DNS a ďalšie sieťové nastavenia.


note

Po dokončení konfigurácie stlačte tlačidlo Apply Configuration, aby sa uplatnili zmeny.


important

Tento postup je určený len pre skúsených správcov. V prípade, že sieť nie je nastavená správne, sa môže stať, že váš systém nebude prístupný prostredníctvom siete a taktiež sa preruší prístup do nástroja Webmin. Budete však mať aj naďalej prístup do konzoly na správu virtuálneho zariadenia ESET PROTECT pomocou terminálu virtuálneho počítača.

network_config