ESET PROTECT certifikáty

Na nasadenie ESET PROTECT MDM typov zariadení ESET PROTECT sú potrebné certifikáty ESET PROTECT.

Certifikáty pre súčasti ESET PROTECT sú dostupné v nástroji Web Console.

Pri kopírovaní obsahu certifikátu vo formáte Base64 postupujte takto:

1.Kliknite na Viac > Partnerské certifikáty.

2.Vyberte certifikát a zvoľte možnosť Exportovať ako Base64. Certifikát môžete stiahnuť aj ako súbor.

Tento postup zopakujte pre všetky certifikáty súčastí, ako aj pre certifikačnú autoritu.

export_public_key_cerf


note

Na export certifikátu musí mať používateľ pridelené povolenie na použitie certifikátov (v rámci kategórie povolení Certifikáty). Podrobnejšie informácie nájdete v tejto kapitole obsahujúcej kompletný zoznam povolení.