Obnova virtuálneho zariadenia ESET PROTECT po nehode

V prípade nešťastnej udalosti, kde dôjde k poškodeniu vášho ESET PROTECT VA, jeho zmazaniu z úložiska alebo sa nedá znova spustiť, sa môžete riadiť postupom obnovy po nehode.


note

Pre úspešnú obnovu je nevyhnutné, aby ste mali zálohu databázy svojho ESET PROTECT VA.

1.Stiahnite si najnovšiu verziu súboru protect_appliance.ova alebo protect_appliance.vhd.zip v prípade, že používate Microsoft Hyper-V. Výhodou tohto postupu obnovy je, že vaše ESET PROTECT VA bude aktuálne.

2.Nasaďte nové ESET PROTECT VA, ale zatiaľ ho nekonfigurujte. Prečítajte si inštrukcie v časti Proces nasadenia ESET PROTECT zariadenia.

3.Povoľte Webmin, aby bolo možné nahrať záložný súbor MySQL. Viac informácií nájdete v časti Povolenie/zakázanie vzdialeného prístupu.

4.Obnovte databázu z posledného záložného súboru. Postupujte podľa krokov popísaných v kapitole Obnova databázy.

5.Nakonfigurujte vaše čerstvo nasadené ESET PROTECT VA s obnovenou databázou tak, ako vaše predchádzajúce VA. Viac informácií nájdete v časti Konfigurácia ESET PROTECT VA.