Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Panel kontrolny

Panel kontrolny to domyślna strona wyświetlana po pierwszym zalogowaniu się użytkownika do konsoli internetowej ESET PROTECT. Wyświetlane są tam wstępnie zdefiniowane raporty dotyczące sieci. Przy użyciu kart widocznych na górnym pasku menu można przełączać poszczególne panele kontrolne. Na każdym panelu kontrolnym znajduje się kilka raportów.

Czynności związane z panelami kontrolnymi

Dodaj panel kontrolny — kliknij symbol add_new_default w górnej części nagłówka panelu kontrolnego, aby dodać nowy panel kontrolny. Wprowadź nazwę nowego panelu kontrolnego i kliknij przycisk Dodaj panel kontrolny w celu potwierdzenia. Zostanie utworzony nowy, pusty panel kontrolny.

icon_move_dragPrzenieś — kliknij i przeciągnij nazwę panelu kontrolnego, aby zmienić jego położenie w stosunku do pozostałych paneli kontrolnych.

Panele kontrolne można dostosowywać, dodając nowe raporty i modyfikując istniejące, zmieniając ich rozmiary oraz przesuwając i zmieniając ich rozmieszczenie.

Wybierz panel kontrolny, kliknij gear_icon ikonę koła zębatego obok update_default i wybierz pozycję Ustaw jako domyślny, aby używać tego panelu jako domyślnego panelu kontrolnego dla wszystkich nowych użytkowników konsoli internetowej z dostępem do paneli kontrolnych.

Użytkownicy MSP mogą kliknąć przycisk Wybierz obok klienta MSP, aby przefiltrować widok pulpitu nawigacyjnego dla wybranego klienta.

Kliknij ikonę koła zębatego gear_icon obok wybranego panelu kontrolnego, aby uzyskać następujące opcje w menu rozwijanym:

update_default Odśwież stronę

Odśwież szablony raportów w tym panelu kontrolnym.

remove_default Usuń

Usuń panel kontrolny.

rename_default Zmień nazwę

Zmień nazwę panelu kontrolnego.

duplicate_default Zduplikuj

Utwórz kopię panelu kontrolnego o takich samych parametrach w grupie domowej użytkownika.

Zmień układ

Wybierz nowy układ panelu kontrolnego. Zmiana spowoduje usunięcie aktualnych szablonów z panelu kontrolnego.


note

Nie można dostosować tych domyślnych pulpitów nawigacyjnych: Przegląd stanu, Przegląd zabezpieczeń ESET LiveGuardi ESET Inspect.

W programie ESET PROTECT dostępne są następujące wstępnie zdefiniowane panele kontrolne:

Przegląd stanu

Panel kontrolny Przegląd stanu to ekran, który jest domyślnie wyświetlany po zalogowaniu się do programu ESET PROTECT (chyba że inny panel kontrolny został ustawiony jako domyślny). Dostępne są w nim ogólne informacje o sieci.

Filtry urządzeń — liczba urządzeń zarządzanych na podstawie ostatniego zgłoszonego stanu. Możesz kliknąć każdy z czterech kafelków, aby otworzyć listę urządzeń z zastosowanym filtrem.

Stan urządzenia — liczba urządzeń zarządzanych na podstawie kategorii zainstalowanego produktu (na odpowiednich kartach). Jeśli w tej grupie nie wdrożono produktu zabezpieczającego, na karcie będzie widoczna opcja wdrożenia odpowiedniego pakietu instalacyjnego.

Stan połączenia — wyświetla listę ostatnich połączeń zarządzanych urządzeń.

 

Stan wersji komponentu

Wykres przedstawia stosunek aktualnych i nieaktualnych wersji składników ESET lub wersji produktów zabezpieczających ESET.

cloud_component_version_status

Kliknij żółty/czerwony wykres przedstawiający nieaktualne składniki lub aplikacje i wybierz opcję Aktualizuj zainstalowane składniki ESET, aby zainicjować aktualizację. Zobacz też Informacje o końcu okresu użytkowania produktów biznesowych firmy ESET.

Czerwony (starsza wersja) — starsza wersja składnika/produktu ESET lub wcześniejsza wersja z wykrytą luką w zabezpieczeniach, która nie jest już obsługiwana i nie znajduje się już w repozytorium ESET.

Żółty (nieaktualna wersja) — zainstalowana wersja składnika/produktu ESET jest nieaktualna, ale nadal obsługiwana. Zwykle kolorem żółtym oznaczane są dwie wersje starsze niż najnowsza wersja, chyba że zawierają niedawno wykrytą lukę w zabezpieczeniach.

Zielony (OK) — zainstalowana jest najnowsza wersja składnika/produktu ESET lub zainstalowana wersja jest ostatnią wersją składnika/produktu ESET zgodną z używaną konsolą internetową ESET PROTECT.


important

Wcześniejsze wersje składników/produktów ESET wyświetlają informację OK (na zielono) na wykresie, jeśli w repozytorium ESET nie ma nowszej zgodnej wersji składnika/produktu dla określonej wersji systemu operacyjnego lub platformy (x86, x64, ARM64).

 

Niebieski (oczekiwanie) — automatyczne aktualizacje są włączone, a najnowsza wersja zostanie zainstalowana automatycznie. Przeczytaj więcej informacji na temat automatycznych aktualizacji:

oESET Management Agenty

oProdukty zabezpieczające ESET


note

Jeśli składniki ESET nie są aktualizowane przez dłuższy czas, można je zaktualizować ręcznie, klikając niebieski wykres i wybierając opcję Aktualizuj składniki ESET.

Alternatywnie można użyć zadania klienta Uaktualnij agenta w celu uaktualnienia agentów i zadania klienta instalacja oprogramowania w celu uaktualnienia produktów zabezpieczających ESET.

Szary (nieznany) — wersja składnika/produktu ESET nie jest rozpoznawana (na przykład krótko po nowej instalacji produktu ESET).

 

Stan zarządzania — liczba urządzeń zarządzanych i chronionych (urządzeń klienckich z zainstalowanym zarówno agentem ESET, jak i produktem zabezpieczającym), zarządzanych (urządzeń klienckich z samym agentem), niezarządzanych (urządzeń klienckich w sieci, które są rozpoznawane przez program ESET PROTECT, ale nie mają agenta) oraz nieautoryzowanych (urządzeń klienckich nierozpoznawanych przez program ESET PROTECT, ale wykrywanych przez komponent Rogue Detection Sensor).

Kanał informacyjny RSS — kanał RSS zawierający informacje z witryny WeLiveSecurity oraz portalu bazy wiedzy ESET. Po kliknięciu ikony koła zębatego w kanale RSS można wybrać opcję Wyłącz automatyczne odtwarzanie kanału, wyłączyć poszczególne źródła kanałów lub wybrać opcję Wyłącz kanał informacyjny RSS.

Przegląd incydentów

Ten panel kontrolny zapewnia przegląd nierozwiązanych wykryć z ostatnich 7 dni, włącznie z ich poziomem, metodą wykrycia, stanem rozwiązania oraz 10 komputerów/użytkowników z największą liczbą wykryć.

ESET LiveGuard

Jeśli używasz produktu ESET LiveGuard Advanced, znajdziesz tutaj przegląd przydatnych raportów ESET LiveGuard Advanced. Kliknij ikonę koła zębatego gear_icon u góry (obok update_default) i wybierz Ukryj/wyświetl ESET LiveGuard, aby ukryć/wyświetlić panel kontrolny.

ESET Inspect

Jeśli używasz ESET Inspect, ten pulpit nawigacyjny zapewnia przegląd istotnych danych statystycznych ESET Inspect. Kliknij kafelek, aby otworzyć konsolę ESET Inspect i kontynuować pracę już w niej. Kliknij ikonę koła zębatego gear_icon u góry (obok update_default) i wybierz Ukryj/wyświetl ESET Inspect, aby ukryć/wyświetlić panel kontrolny.

Kafelki ESET Inspect zawierają następujące informacje:

Nierozwiązane wykrycia według ważności — łączna liczba nierozwiązanych wykryć i nierozwiązanych wykryć według poziomu ważności — informacyjne, ostrzegawcze lub krytyczne.

Wykrycia według ważności z ostatnich 7 dni — złożony wykres liniowy z liczbą wykryć według poziomu ważności z ostatnich siedmiu dni.

10 komputerów z największą liczbą wykryć z ostatnich 7 dni — nazwa komputera, liczba komputerów według poziomu ważności wykrycia (czerwony — krytyczny, żółty — ostrzeżenie, niebieski — informacyjny) oraz łączna liczba wykryć.

Komputery według ważności wykrycia — wykres pierścieniowy z liczbą komputerów według poziomu ważności wykrywania — krytyczny, ostrzegawczy i informacyjny.

Zdarzenia — liczba zdarzeń (utworzonych w ESET Inspect) według stanu (Otwarte, W toku, Wstrzymane, Rozwiązane, Zamknięte i Nieprawidłowe). Kliknij liczbę obok stanu zdarzenia, aby wyświetlić więcej szczegółów w programie ESET Inspect. Gdy przedstawiciel serwisowy ESET edytuje zdarzenie w programie ESET Inspect, zdarzenie jest oznaczone jako Zbadane przez firmę ESET.

ESET Cloud Office Security

Jeśli używasz ESET Cloud Office Security, ten pulpit nawigacyjny zawiera przegląd istotnych danych statystycznych ESET Cloud Office Security. Kliknij kafelek, aby otworzyć konsolę ESET Cloud Office Security i kontynuować pracę już w niej. Kliknij ikonę koła zębatego gear_icon u góry (obok ikony odświeżania update_default) i wybierz Ukryj/wyświetl ESET Cloud Office Security, aby ukryć/wyświetlić panel kontrolny.

Kafelki ESET Cloud Office Security zawierają następujące informacje:

Chronieni użytkownicy — liczba chronionych użytkowników

Użycie licencji — liczba używanych i nieużywanych licencji

Chronione strony SharePoint — liczba chronionych witryn SharePoint

Chronione grupy Teams — liczba chronionych grup Teams

10 najpopularniejszych użytkowników z wykryciami w ciągu ostatnich 30 dni — nazwa i adres e-mail z liczbą wykryć w wiadomościach e-mail i plikach dla 10 użytkowników, z największą liczbą wykryć

Wykrycia w ciągu ostatnich 30 dni — wykres histogramu z liczbą wykryć w określonych usługach (Teams, SharePoint, E-mail, Dysk) w ciągu ostatnich 30 dni; kliknij dowolną usługę na wykresie histogramu, aby otworzyć stronę Wykrycia w obszarze ESET Cloud Office Security

Obiekty poddane kwarantannie — liczba obiektów poddanych kwarantannie w określonych usługach w ciągu ostatnich 7 i 30 dni. Kliknij dowolny wiersz usługi, aby wyświetlić stronę Kwarantanna w obszarze ESET Cloud Office Security

Komputery

Na tym panelu kontrolnym widoczne jest zestawienie komputerów klienckich, przedstawiające między innymi stan ich ochrony, systemy operacyjne i stan aktualizacji.

Wykrycia antywirusowe

Tutaj wyświetlane są raporty z modułu antywirusowego działającego w ramach produktów zabezpieczających komputery klienckie, dotyczące między innymi aktywnych wykryć, wykryć w ciągu ostatnich 7/30 dni itd.

Wykrycia zapory

Zdarzenia zapory dotyczące połączonych klientów uszeregowane według stopnia ważności, czasu zgłoszenia itd.

Aplikacje ESET

Ten pulpit nawigacyjny umożliwia wyświetlanie informacji o zainstalowanych aplikacjach ESET.

Ochrona oparta na chmurze

Ten panel kontrolny zawiera przegląd raportów ochrony opartej na chmurze (ESET LiveGrid®, a jeśli masz kwalifikującą się licencję, również ESET LiveGuard Advanced).

ESET MDR

ESET MDR zapewnia podgląd incydentów i wykryć z ESET Inspect. Aby użyć ESET MDR, potrzebujesz licencji ESET Inspect oraz rozwiązania ESET PROTECT poziomu MDR.


note

dostępność ESET MDR

Narzędzie ESET MDR jest dostępne tylko na wybranych rynkach z dostępem do usług.

Usługa ESET MDR obejmuje wszystkie zarządzane urządzenia obsługujące rozwiązanie ESET Inspect. Wykonaj poniższe kroki, aby wybrać urządzenia, których zabezpieczeniami chcesz zarządzać niezależnie od usługi ESET MDR:

1.Otwórz ESET PROTECT i przejdź do widoku Komputery.

2.Kliknij ikonę koła zębatego obok istniejącej statycznej grupy nadrzędnej i wybierz pozycję Nowa grupa statyczna.

3.Wpisz exempt w polu Nazwa i kliknij Zakończ.

4.Wybierz grupę nadrzędną i wybierz urządzenia, które chcesz uwzględnić w grupie exempt.

5.Kliknij Komputer > Zarządzaj > Przenieś do grupy i wybierz grupę exempt.

Urządzenia w grupie exempt są pod Twoim nadzorem — możesz zarządzać incydentami ręcznie bez automatycznie przypisanych działań następczych.


important

Do wyświetlenia raportu ESET MDR w panelu kontrolnym potrzebne są następujące zestawy uprawnień:

Raporty ESET MDR — Użycie

Dostęp do ESET Inspect — Odczyt

Dane można wyświetlać na kafelkach na podstawie spersonalizowanych zestawów uprawnień w ESET Inspect i ESET PROTECT.

Kliknij kafelek, aby otworzyć konsolę internetową ESET Inspect i kontynuować pracę już w niej.

Kafelki ESET MDR zawierają następujące informacje:

Incydenty — liczba incydentów według poziomu ważności w ciągu ostatnich siedmiu dni: Łączna, Wysoka, Średnia i Niska

Najważniejsze nierozwiązane incydenty — lista największej liczby incydentów w ciągu ostatnich siedmiu dni: Nazwa incydentu, Autor, Data utworzenia, Urządzenia, których to dotyczy, Stan i Przypisane do

Stan incydentu — wykres pierścieniowy z liczbą incydentów według ich stanu w ciągu ostatnich siedmiu dni: Otwarte, W toku, Wstrzymane, Rozwiązane, Zamknięte i Niepoprawne

Urządzenia, których to dotyczy — lista największej liczby urządzeń, których dotyczy problem, według poziomu ważności, w ciągu ostatnich siedmiu dni: Nazwa urządzenia, Incydenty (poziom ważności: informacyjny, ostrzegawczy lub krytyczny), Nazwa grupy i Ostatnio widziano

Działania w odpowiedzi — wykres pierścieniowy z liczbą działań podejmowanych w odpowiedzi na zdarzenie w ciągu ostatnich siedmiu dni: Blokuj, Wyczyść i zablokuj, Izoluj i Zabij proces

Potok zdarzeńLiczba wszystkich wykryć, Liczba wykryć związanych z incydentami i Liczba utworzonych incydentów w ciągu ostatnich siedmiu dni

Incydenty w czasie — wykres liniowy z liczbą incydentów wykrytych w ciągu ostatnich siedmiu dni według poziomu ważności: Wysoki, Średni i Niski

Na każdym kafelku możesz kliknąć przycisk icon_more_vertical, aby:

icon_open Wyświetlić wszystko — kliknij, aby przejść do konsoli internetowej ESET Inspect. Program przekieruje Cię na konkretną stronę z ustawionym filtrem (Czas tworzenia 7 dni)

update_default Odświeżyć — kliknij, aby odświeżyć określony kafelek

Przedział czasowy widżetu — kliknij, aby wyświetlić dane na kafelku dla Ostatniego dnia, Ostatnich 7 dni lub Ostatnich 30 dni. Kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich widżetów, aby zastosować zaznaczenie do wszystkich kafelków.


note

Zobacz również raport ESET MDR.

Czynności w raporcie panelu kontrolnego

expand_normal Zmień rozmiar

Kliknij, aby wyświetlić raport w trybie pełnoekranowym.

update_default Odśwież

Odśwież szablon raportu.

download_default Pobieranie

Kliknij przycisk Pobierz, aby wygenerować i pobrać raport. Można wybrać format pliku .pdf lub .csv. Plik CSV jest odpowiedni wyłącznie w przypadku danych tabelarycznych i używa znaku ; (średnik) jako separatora) Jeśli pobierzesz raport w formacie CSV i zobaczysz liczby w kolumnie, w której spodziewasz się tekstu, zalecamy pobranie raportu w formacie PDF, aby zobaczyć wartości tekstowe.

change_default Zmień

Zmień szablon raportu na inny z listy szablonów.

edit_default Edytuj szablon raportu

Edytuj istniejący szablon raportu. Można użyć tych samych ustawień i opcji co w przypadku tworzenia nowego szablonu raportu.

scheduled Ustaw przedział czasowy odświeżania

Ustaw niestandardową częstotliwość odświeżania szablonu.

schedule_default Zaplanuj

Zaplanuj raport — można zmodyfikować zaplanowany element wyzwalający, opcje ograniczania i ustawienia dostarczania raportu. Wszystkie zaplanowane raporty znajdują się na karcie Zaplanowane raporty.

remove_default Usuń

Usuń szablon raportu z panelu kontrolnego.

rename_default Zmień nazwę

Zmień nazwę szablonu raportu.

Ta komórka

Wybierz nowy układ panelu kontrolnego. Zmiana spowoduje usunięcie aktualnych szablonów z panelu kontrolnego.

Uprawnienia do panelu kontrolnego

Praca z panelami kontrolnymi wymaga odpowiednich uprawnień użytkownika. W panelu kontrolnym można korzystać wyłącznie z szablonów raportów w grupie, do której użytkownik ma uprawnienia dostępu. Jeśli użytkownikowi nie przypisano uprawnień do obszarów Raporty i Panel kontrolny, w sekcji Panel kontrolny nie będą widoczne żadne dane. Administrator domyślnie widzi wszystkie dane.


important

Odczyt — użytkownik może wyświetlać szablony raportów i ich kategorie, generować raporty na podstawie szablonów raportów i odczytywać ich panel kontrolny

Użycie — użytkownik może modyfikować własny panel kontrolny za pomocą dostępnych szablonów raportów

Zapis — użytkownik może tworzyć/modyfikować/usuwać szablony i ich kategorie

Wszystkie szablony domyślne znajdują się w grupie Wszystkie.